Προληπτικοί έλεγχοι για COVID-19 στον Δήμο Θέρμου


Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκεται στον χώρο της Δημοτικής

Βιβλιοθήκης στο Θέρμο από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., όπου θα

πραγματοποιούνται δωρεάν Rapid test Covid 19 για όλους τους πολίτες και οι

οποίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον ΑΜΚΑ τους.

Οι ανήλικοι θα συνοδεύονται από γονέα για να δώσει εγγράφως την

συναίνεση του και στην περίπτωση συνοδείας του ανηλίκου από τρίτον θα

φέρει αυτός υπεύθυνη δήλωση με εξουσιοδότηση του γονέα με θεωρημένο το

γνήσιο της υπογραφής.


Από τον Δήμο Θέρμου

Νεότερη Παλαιότερη