Δηµόσιο: Ποιοι θα βγουν στη σύνταξη νωρίτερα από τα 62

Μόνον όσοι δηµόσιοι υπάλληλοι είχαν θεµελιώσει δικαίωµα πλήρους σύνταξης έως το τέλος των ετών 2010-2012, δηλαδή είχαν, κατά κανόνα, συµπληρωµένη συντάξιµη

υπηρεσία 25 χρόνια, έχουν δικαίωµα για λήψη µειωµένης σύνταξης σε ηλικία µικρότερη των 62 ετών.

H σχετική διάταξη ψηφίστηκε µε τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόµο και πλέον, όπως διευκρινίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, οδηγεί σε έµµεση αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης έως και κατά 7 έτη, εφόσον οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν συµπληρώσει µέχρι τις 31/12/2022 το προβλεπόµενο ηλικιακό όριο για τη λήψη µειωµένης σύνταξης όπως αυτό ίσχυε µέχρι τις 18/8/2015. Στην περίπτωση αυτή, µειωµένη σύνταξη θα µπορέσουν να λάβουν µε τη συµπλήρωση των 62 και πλήρη στα 67 έτη.

Στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ αναφέρονται µάλιστα και διευκρινιστικά παραδείγµατα. Ετσι, για παράδειγµα, υπάλληλος νοσοκοµείου (άντρας ή γυναίκα) που γεννήθηκε το 1965 και έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα (συµπλήρωση 25ετίας) το 2011 είχε τη δυνατότητα να λάβει µειωµένη σύνταξη στην ηλικία των 56 ετών. Καθώς µέχρι τις 31/12/2022 έχει συµπληρώσει την ηλικία των 56 ετών, δικαιούται τη λήψη µειωµένης σύνταξης οποτεδήποτε επιθυµεί.

Αντιθέτως, δηµόσιος υπάλληλος που έχει γεννηθεί το 1967 και έχει συµπληρώσει τα 25 έτη συντάξιµης υπηρεσίας µέχρι τις 31/12/2011 δικαιούται τη λήψη µειωµένης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του, αφού το 2022 θα είναι ηλικίας 55 ετών (δεν θα έχει δηλαδή συµπληρώσει την απαιτούµενη ηλικία των 58 ετών).

Εκπαιδευτικός (άντρας ή γυναίκα) που γεννήθηκε το 1964 και έχει συµπληρώσει 25ετία το 2012 είχε τη δυνατότητα λήψης µειωµένης σύνταξης στα 58, τα οποία «κλείνει» έως τις 31/12/2022 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί όποτε το επιθυµεί. Αντιθέτως, αν ο ίδιος εκπαιδευτικός είχε γεννηθεί το 1965 θα µπορεί να λάβει µειωµένη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του, δεδοµένου ότι κατά τις 31/12/2022 δεν έχει συµπληρώσει την ηλικία των 58 ετών.

Τέλος, για παράδειγµα, γυναίκα υπάλληλος του υπουργείου Οικονοµικών που γεννήθηκε το 1965 και έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2010, είχε τη δυνατότητα να λάβει µειωµένη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της. Επειδή µέχρι τις 31/12/2022 έχει συµπληρώσει την ηλικία των 55 ετών, δικαιούται µειωµένη σύνταξη οποτεδήποτε και µπορεί το δικαίωµα αυτό να το ασκήσει τα έτη 2022, 2023 κ.ο.κ. Αντιθέτως, αν η συγκεκριµένη υπάλληλος έχει γεννηθεί το 1970, τότε θα µπορέσει να πάρει µειωµένη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της, αφού το 2022 είναι 52 ετών.

Πηγή ...
Νεότερη Παλαιότερη