Βαριά πρόστιμα για τους αδήλωτους εργαζομένους

Πρόστιμα έως και 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο θα μπορούν να επιβάλλουν οι ράμπο του ΕΦΚΑ κατά της εισφοροδιαφυγής. Το πρόστιμο θα

προσαυξάνεται έως και 200% αν σε επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ίδιος εργοδότης απασχολεί ξανά ανασφάλιστους εργαζομένους.

Με στόχο την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, τη μείωση της αδήλωτης και τον περιορισμό της υποδηλωμένης εργασίας, ο ΕΦΚΑ, μέσω του νέου κανονισμού των ΠΕΚΑ, καθορίζει εκ νέου τις αρμοδιότητες των ελεγκτών που στόχο έχουν την προστασία των εργαζομένων από παραβατικές συμπεριφορές εργοδοτών, αλλά και την προστασία των εργοδοτών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ελέγχων για το 2021 δείχνουν ότι διενεργήθηκαν 20.054 επιτόπιοι έλεγχοι σε 19.090 κοινές επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα, ελέγχθηκαν συνολικά 38.490 εργαζόμενοι και βρέθηκαν από αυτούς 1.749 να μην έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» (4,2%) και 8.528 εκτός δηλωμένου ωραρίου εργασίας (22,9%). Σύμφωνα με στελέχη του ΕΦΚΑ, αντίστοιχοι έλεγχοι διενεργήθηκαν και εντός του 2022.

Πλέον, και με βάση τον νέο κανονισμό, ορίζεται ότι μέσω μεικτών κλιμακίων οι έλεγχοι από τα ΠΕΚΑ θα διενεργούνται σε όλη την επικράτεια, όπου ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα ή οικοδομοτεχνικό έργο και όπου διαπιστωθεί ότι κάποιος εργαζόμενος δεν αναγράφεται στον πίνακα Ε4, θα επιβάλλεται Πράξη Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ) για αδήλωτη εργασία, ύψους 10.500 ευρώ.

Το πρόστιμο αυτό θα προσαυξάνεται ακόμη και κατά 200%, αν κατά τη διάρκεια επανελέγχου (εντός τριών ετών από τον πρώτο έλεγχο), διαπιστωθεί ότι ο ίδιος εργοδότης απασχολεί ξανά ανασφάλιστους εργαζομένους. Οι έλεγχοι από τα κλιμάκια του ΠΕΚΑ θα διεξάγονται όταν συντρέχει, μεταξύ άλλων, κάποια από τις εξής περιπτώσεις: α. Αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, είτε βάσει στόχευσης (risk analysis) είτε κατόπιν καταγγελίας ή αναφοράς άλλων υπηρεσιών. β. Συμμετοχή σε μεικτά κλιμάκια ελέγχου. γ. Διεκπεραίωση καταγγελιών. δ. Πραγματοποίηση επανελέγχων. ε. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, κατόπιν αιτήσεως από τα αρμόδια τμήματα ασφάλισης και εισφορών των τοπικών διευθύνσεων.

Πηγή...

...
Νεότερη Παλαιότερη