Αναγκαία η επαναλειτουργία των σφαγείων Θέρμου


ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά
Θέμα: Επαναλειτουργία των Σφαγείων Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας

Τα δημοτικά σφαγεία Θέρμου ιδρύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’70, εξυπηρετώντας τους τους κτηνοτρόφους του ορεινού Δήμου Θέρμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της νομοθεσίας, οι διατυπώσεις για την άδεια λειτουργίας τους, τέθηκαν υπό νέες γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες, που είχαν εντέλει ως αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας τους από το 2012 έως και σήμερα. 

Το κλείσιμο των σφαγείων είχε σοβαρές επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους, την τοπική οικονομία αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ελλείψει σφαγείων στο Θέρμο, οι κτηνοτρόφοι πλέον αναγκάζονται να μεταφέρουν τα ζώα τους στα σφαγεία του Αχελώου και να υφίστανται πολλαπλάσια κόστη. Να σημειωθεί δε, ότι ο Δήμος Θέρμου είναι ένας μικρός ορεινός Δήμος με επικίνδυνο οδικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, κίνδυνοι δημιουργούνται και για τη δημόσια υγεία, αφού υπάρχουν κτηνοτρόφοι που προχωρούν σε σφαγή και έπειτα διάθεση του κρέατος στους καταναλωτές, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ο έλεγχος του σφαγείου, ώστε το κρέας να είναι ασφαλές προς κατανάλωση.

Με το άρθρο 42 ν. 4384/2016, επιχειρήθηκε η απλοποίηση του διαδικασιών για την ίδρυση των σφαγείων, στην πράξη ωστόσο η προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε μη ολοκληρωμένη, αφού ακόμα και σήμερα, έξι χρόνια μετά, το πρόβλημα παραμένει. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες εξακολουθούν να δημιουργούν διαρκώς νέα κωλύματα στη χορήγηση άδειας λειτουργίας των σφαγείων, με τελευταίο παράδειγμα τις απαιτήσεις των αρχαιολογικών υπηρεσιών, ελλείψει ειδικότερης ρύθμισης για το θέμα. Έτσι, τα σφαγεία του Θέρμου παραμένουν κλειστά και η οικονομία της περιοχής υποβαθμίζεται διαρκώς. Και τούτο μάλιστα, στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπου τα άλματα του πληθωρισμού, τα αυξημένα κόστη στις μετακινήσεις, τα μεγάλα κόστη στις ζωοτροφές και στην παραγωγική διαδικασία που επωμίζονται οι κτηνοτρόφοι, αλλά και το κλείσιμο λόγω συγχωνεύσεων δομών, υπηρεσιών και υποκαταστημάτων τραπεζών στην περιοχή του Θέρμου, δημιουργούν ένα ζοφερό κλίμα. 

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να επαναλειτουργήσουν τα Σφαγεία στο Θέρμο; 
  2. Θα προβείτε σε θέσπιση κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης που θα αίρει τα εμπόδια ίδρυσης σφαγείων σε μικρούς ορεινούς Δήμους;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Νεότερη Παλαιότερη