Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ημερίδα με στόχο την εξωστρέφεια


Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ημερίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για ΣΔΙΤ με στόχο την εξωστρέφεια
Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε σε ημερίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για τη Συνεργασία Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα με στόχο την εξωστρέφεια που υλοποιήθηκε  από τον ολλανδικό φορέα RVO (Netherlands Enterprise Agency) στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας για τη μεταρρύθμιση της οικονομικής διπλωματίας που λαμβάνει η Γενική Γραμματεία ΔΟΣ & Εξωστρέφειας.

Ο ολλανδικός φορέας RVO (Netherlands Enterprise Agency) ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες προς βιώσιμες, αγροτικές, καινοτόμες και διεθνείς επιχειρήσεις και τους βοηθά να βρουν επιχορηγήσεις και επιχειρηματικούς εταίρους παρέχοντας παράλληλα τεχνογνωσία και πληροφορίες. Παρέχει συμβουλές επάνω στην καινοτομία, τη νέα γνώση, τη δικτύωση, τη χρηματοδότηση και τους φόρους. Ο στόχος του φορέα είναι να βελτιώσει τις ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες παρέχοντας υπηρεσίες και προωθώντας την έξυπνη οργάνωση και την ψηφιακή επικοινωνία. Ο Οργανισμός αποτελεί μέρος του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και συνεργάζεται στην Ολλανδία και στο εξωτερικό με κυβερνήσεις, κέντρα γνώσης, διεθνείς οργανισμούς και πολλούς άλλους εταίρους.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο ολλανδικός φορέας RVO παρουσίασε τον Πολυετή Σχεδιασμό του, καλές πρακτικές Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, τον ρόλο του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην εξωστρέφεια και στο διεθνές εμπόριο, τη συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης με τις Περιφέρειες και με τον Ιδιωτικό τομέα μέσα από εμπορικές δραστηριότητες, τον τρόπο εμπλοκής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ενώ έγινε συζήτηση για την ελληνική Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, τον ρόλο των Περιφερειών, τη σημασία  ενός μητρώου επιχειρήσεων ανά θεματική κατηγορία με στόχο τη διασύνδεσή τους με την εθνική και διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, δήλωσε ότι η τεχνογνωσία και η καινοτομία πρέπει να μεταδίδεται και να μοιράζεται σε όλες τις κατευθύνσεις. Ως Περιφέρεια έχουμε τις υπηρεσίες και τα θεσμικά μας όργανα σε εγρήγορση για να πληροφορούμαστε και να αξιοποιούμε την τεχνογνωσία άλλων φορέων για την ευημερία των κατοίκων και των επιχειρήσεων της ΠΔΕ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού), Σπύρο Παπασπύρου, το στέλεχος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού),Δημήτρη Καραγιάννη και την συνεργάτιδα του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Αγγελική Κωστοπούλου.
Νεότερη Παλαιότερη