ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ : Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα Δευτέρα 31/10/22 & ώρα 18:00


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ 13η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, και σε συνδυασμό με τη Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/29-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137) ΚΥΑ,  στην 13η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023.

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαθανασόπουλος Κων/νος]

 1. Αποδοχή ένταξης της πράξης: «Παρεμβάσεις βελτίωσης ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Κοκκινόβρυσης και Κόνισκας Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας (πρώην ε.ε. 2019ΣΕ07600005)» με Κωδικό ΟΠΣ 5185170 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαθανασόπουλος Κων/νος]

 • Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Κόνισκας κ. Παπασημάκης Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κοκκινόβρυσης κ. Προβίδας Βλάσιος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Αποδοχή 42.135,20 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου 2022) με αναμόρφωση προϋπολογισμού).   

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]

 1. Αποδοχή 42.135,20 € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  στο      πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.      

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βαλλής Αθανάσιος]

 1. Αποδοχή 8.052,00 € για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2022-2023  με αναμόρφωση προϋπολογισμού.   

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπασημάκης Παναγιώτης]

 1. Αποδοχή ποσού 5.355,00 € «Συµπληρωµατική κατανοµή από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολειών τους (κάλυψη δαπανών θέρµανσης των σχολειών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης)».

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπασημάκης Παναγιώτης]

 1. Αποδοχή Δωρεάς 200,00 € από ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θέρμου.

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαθανασόπουλος Κων/νος]

 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2022.

(Σχετική η 267/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]

 1. Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας Δήμου Θέρμου για το έτος

(Σχετική η 253/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαπάνος Αθανάσιος]

 1. Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Θέρμου για το έτος

(Σχετική η 254/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπασημάκης Παναγιώτης]

 1. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Θέρμου για το έτος 

(Σχετική η 258/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]

 1. Αναπροσαρμογή τέλους Νεκροταφείων Δήμου Θέρμου για το έτος 2023.

(Σχετική η 256/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]

 1. Αναπροσαρμογή επιβολής τελών άρδευσης για το έτος 2023.(Σχετική η 255/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βαλλής Αθανάσιος]

 1. Αναπροσαρμογή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2023.

(Σχετική η 259/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαπάνος Αθανάσιος]

 1. Αναπροσαρμογή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Θέρμου για το έτος

(Σχετική η 257/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 01-07-2022 μέχρι 30-09-2022.

(Σχετική η 158/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]

 1. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Γενικού Λυκείου Θέρμου.

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπασημάκης Παναγιώτης]

 1. Συμμετοχή του Δήμου Θέρμου στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΤΑΠΤοΚ – Leader» της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

[Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωστακόπουλος Νικόλαος]

 1. Εκμίσθωση ιαματικών λουτρών Μυρτιάς.

[Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωνσταντάρας Σπυρίδων]

 • Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Μυρτιάς κ. Ζαρκάδας Χρήστος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ... ...
Νεότερη Παλαιότερη