ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ : Πανοραμική άποψη της λίμνης, από την περιοχή της Μακρυνείας.

 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η εικόνα που παρουσιάζει η παραλίμνια περιοχή του Δήμου Θέρμου ακόμη και με πανοραμικές λήψεις από μακρινή απόσταση, από τη νότια πλευρά της λίμνης, από την περιοχή της Μακρυνείας, είναι εντυπωσιακή.ΛΙΜΝΗ-ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ-Lake-Trichonida-Λίμνη-Τριχωνίδα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Νεότερη Παλαιότερη