‘Εγκριση για το σύνολο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Οκτώ ακόμη Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 έλαβαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα, που έχουν πλέον λάβει έγκριση στο σύνολό τους, είναι αυξημένοι κατά 2,2 δισ. € (από 5,9 δισ. € σε 8,1 δισ. €).


Τα Προγράμματα, που εγκρίθηκαν χθες, είναι τα εξής:

​Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη» 639,1 εκ. €


Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 1 δισ. 440 εκ. €


Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 394,1 εκ. €


Πρόγραμμα «Ήπειρος» 426 εκ. €


Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 553,9 εκ. €


Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 628,4 εκ. €


Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 410,1 εκ. €


Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 287,6 εκ. €
Νεότερη Παλαιότερη