Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2022

 ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

  ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ

                        ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

                "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ"

Ταχ.Δνση   : Χαλκοκονδύλη 21 - 104 32 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 6974 - 114 325
Fax            : 210 - 3313395
Email         : kkapsoraxi@gmail.com
Url:            : www.kapsoraxi.gr

Νεότερη Παλαιότερη