''ΠΑΡΑΘΥΡΟ'' ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΦΗΝΕΙ Ο OIKOΣ STANDARD & POOR' S...

H σταθερή προοπτική για το αξιόχρεο της Ελλάδας ‘CCC+' τους επόμενους 12 μήνες δείχνει ότι οι κίνδυνοι (αναθεώρησής του) είναι ισορροπημένοι,

αναφέρει... ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's σε

έκθεσή του για τις χώρες της Ευρωζώνης (Eurozone Rating Trends 2016). Θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε το αξιόχρεο της Ελλάδας στην κατηγορία

Β», εάν θεωρούσαμε ότι η πιθανότητα αθέτησης πληρωμών της είναι

μικρότερη από μία στις δύο, που με τη σειρά του θα εξαρτάτο από μία

βελτίωση στα βασικά οικονομικά μεγέθη της χώρας», αναφέρει ο οίκος,

προσθέτοντας: «Μία τέτοια εξέλιξη θα ερχόταν πιθανότατα μόνο μετά από

την πρώτη αξιολόγηση και εκταμίευση με βάση το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), πιθανόν σε συνδυασμό με την εκ νέου

αποδοχή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου για πράξεις χρηματοδότησης

της ΕΚΤ. Η επιτυχής εφαρμογή από την Ελλάδα στοιχείων του προγράμματος

θα συνέβαλε πιθανότατα στην ενίσχυση του συμπιεσμένου τώρα δυναμικού της για επενδύσεις και ανάπτυξη και θα βοηθούσε την κυβέρνηση να

δημιουργήσει καλή θέληση στους επίσημους πιστωτές της για περαιτέρω

ελάφρυνση του χρέους». Αντιστρόφως», σημειώνει ο οίκος, «θα μπορούσαμε να υποβαθμίσουμε τις

αξιολογήσεις της Ελλάδας, εάν η νέα κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει

τις μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες συμφώνησε με το μνημόνιο κατανόησης

που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία διακοπή του προγράμματος του ESM θα μπορούσε να υπονομεύσει την ένεση κεφαλαίων από αυτόν στις

ελληνικές τράπεζες και την αγορά ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ.

Παρατεταμένα προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος του ESM θα

μπορούσε να οδηγήσει σε γενική αθέτηση πληρωμών για το χρέος της

Ελλάδας, ένας κίνδυνος που καλύπτουμε με το αξιόχρεό μας ‘CCC'». Ο S&P εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε το 2015 κατά

0,3%. Για το 2016 προβλέπει ότι θα σημειώσει μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης,

ενώ για το 2017 προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 3%, όπως και για το 2018. Στο

δημοσιονομικό μέτωπο, εκτιμά ότι το 2015 σημειώθηκε πρωτογενές έλλειμμα

0,3% του ΑΕΠ, ενώ για το 2016 προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% και

για το 2017 και το 2018 πλεόνασμα 1,7% και 1,8%, αντίστοιχα. Για το

δημόσιο χρέος προβλέπει μικρή αύξησή του φέτος στο196,6% του ΑΕΠ από

195,4% το 2015, αλλά αποκλιμάκωσή του το 2017 και το 2018 στα 189,6% και 181,8%, αντίστοιχα.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη