«Τσάι και συμπάθεια» στο Νταβός

Η επόμενη πράξη της διαπραγμάτευσης, ύστερα από την τρο­πή που έχει πάρει το πακέτο «ασφα­λιστικό - αξιολόγη­ση» τις τελευταίες ημέρες, παίζεται στο Νταβός, όπου σήμε­ρα και αύριο

ο Τσίπρας θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με πρόσωπα - κλειδιά για το ελληνικό πρόγραμμα: Σόιμπλε, Λαγκάρντ, Τζακ Λιου και Ντράγκι. Στο περιθώριο των εργα­σιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο χιονισμένο ελβετικό θέρε­τρο ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να «ξεπαγώσει» την υπόθεση της αξι­ολόγησης. Ειδικότερα, θα προσπαθήσει: Να διαπιστώσει ποιες είναι οι απο­κλίσεις στις προσεγγίσεις μεταξύ των δανειστών κι επομένως ποια είναι τα περιθώρια για συμμαχίες με πλευ­ρές τους, προκειμένου να δώσουν μια «χείρα βοηθείας» για την ευόδωση της κυβερνητικής επιδίωξης για μια γρήγορη κι επιεική αξιολόγηση, ώστε επίσης γρήγορα να αρχίσει και η συζή­τηση για τη ρύθμιση του χρέους. Να διαπιστώσει ποιες ακριβώς εί­ναι οι απαιτήσεις των εταίρων και ιδι­αίτερα του ΔΝΤ, ποια ακριβώς τα σε­νάρια που το Ταμείο εξετάζει σε σχέση με την παραμονή του ή μη και το ύψος της χρηματοδότησης στην πρώτη πε­ρίπτωση. Όχι» άλλα μέτρα Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα με­ταφέρει στους συνομιλητές του την πάγια θέση του ότι η ελληνική κυβέρ­νηση ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της και επομένως είναι η σειρά και των δανειστών να τηρήσουν τις δικές τους προχωρώντας σε ελάφρυνση του χρέ­ους. Παράλληλα, θα μεταφέρει τη θέση ότι η ελληνική οικονομία και η κοινω­νία δεν αντέχουν άλλα μέτρα, πολλώ δε μάλλον όταν αυτά είναι σκληρά και «ακραία», αλλά αυτό που χρειά­ζεται είναι πολιτικές που να δρομολο­γούν την ανάπτυξη που θα επιτρέψει στη χώρα να εκπληρώνει από καλύτε­ρες θέσεις τις δανειακές υποχρεώσεις της. Μάλιστα αναμένεται να παρουσιά­σει στους συνομιλητές του και στοι­χεία σύμφωνα με τα οποία η σημερινή κυβέρνηση έχει καταφέρει να υπερεκ- πληρώσει τους στόχους που έχουν τεθεί καθώς με βάση τις προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ το 2015 θα κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα - η κυβέρ­νηση κάνει λόγο για «υπερεκτέλεση εσόδων σε ταμειακή βάση της τάξης των 1.942 εκατομμυρίων ευρώ». Με άλλα λόγια, ο πρωθυπουργός θα επι­χειρήσει να παρουσιάσει μια εικόνα σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση επιτυγχάνει να μαζέψει έσοδα με το παραπάνω, προκειμένου να τεκμηριώσει την εκτίμηση πως δεν συντρέχει λόγος για σκληρά μέτρα στο ασφαλιστικό καθώς επίσης και στο δημοσι­ονομικό (στο πλαίσιο κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου 2016 - 2018). Επαφές με το «βαρύ πυροβολικό» Η σημερινή ατζέντα επαφών περι­λαμβάνει: Τη συμμετοχή σε πάνελ με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης» από κοι­νού με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Με τον Γερμανό ΥΠΟΙΚ δεν προβλέπεται διμερής συνάντηση, ωστόσο αναμέ­νεται με ενδιαφέρον το ύφος των πα­ρεμβάσεων και των δύο πλευρών και τα μηνύματα που θα εκπέμψει η κάθε πλευρά προς την άλλη. Στο ίδιο πάνελ μετέχουν επίσης οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας και της Ολλανδίας Μανουέλ Βαλς και Μαρκ Ρούτε, που επίσης έχει ένα ενδιαφέρον αν θα τα­χθούν προς τη μία ή την άλλη πλευρά ή θα τηρήσουν ισορροπίες. Τη διμερή συνάντηση με τον Αμε­ρικανό ΥΠΟΙΚ Τζακ Λιου, ο οποίος σε πρόσφατη παρέμβασή του έχει στεί­λει μηνύματα και προς τις δύο πλευ­ρές ζητώντας από τους μεν δανειστές εκπλήρωση της δέσμευσης για ελά­φρυνση του χρέους, από τη δε κυβέρ­νηση να υλοποιήσει γρήγορα τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Ακολουθεί η πλέον κρίσιμη συ­νάντηση με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, στη συζήτηση με την οποία ο πρωθυπουργός θα προ­σπαθήσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Όπως προαναφέραμε, θα ζητήσει δι­ευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις και τις προθέσεις του Ταμείου όσον αφορά το ελληνικό πρόγραμμα, καθώς πλέον η Αθήνα δεν βάζει ζήτημα αποχώρησής του από το πρόγραμμα (κάτι πάντως το οποίο θα ήθελε στον βαθμό που το ΔΝΤ, όπως μεταφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες, είτε ως χρηματοδότης είτε ως τεχνικός σύμβουλος που είναι τώρα, πιέζει αφόρη­τα την κυβέρνηση). Το πρόγραμμα της ημέρας θα ολο­κληρωθεί με Κυπριακό καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Ασφαλιστικό και βλέπουμε» Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολική εικόνα για τις προθέσεις του Βερο­λίνου ο πρωθυπουργός ανέμενε να έχει από τη συνάντηση με τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, με τον οποίο είχε προ­γραμματισμένη διμερή συνάντηση χθες το απόγευμα. Ο επίτροπος Πιερ Μο­σκοβισί, με τον οποίο ο πρωθυπουργός επρόκειτο να συναντηθεί αμέσως μετά, μερικές ώρες πριν από τη συνά­ντησή τους έστειλε δημόσια τα μηνύματά του κι έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης: «Πρώτα η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, μετά μπορούμε να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση, και μετά ίσως να συζητήσουμε για το reprofiling (αναδιάρθρωση) του ελλη­νικού χρέους». Παρότι, δηλαδή, ο επί­τροπος Οικονομικών συγκαταλέγεται από την κυβέρνηση στους «συμμά­χους» της χώρας, ευθυγραμμίζεται και αυτός με την επίσημη γραμμή για το χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέ­σεις του προγράμματος. (Σημειώνεται πως οι συναντήσεις με Γκάμπριελ και Μοσκοβισί δεν είχαν πραγματοποιη­θεί την ώρα που έκλεινε αυτό το κεί­μενο). Στη συνάντηση που είχε με τον Αμε­ρικανό αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο δεύτερος επισήμανε ότι η πρώτη αξιο­λόγηση πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαι­ρα προκειμένου να αναδειχθεί η δυνα­μική της ελληνικής οικονομίας και να διασφαλισθεί η σταθερότητα της Ελ­λάδας και η ευρύτερη σταθερότητα στην Ευρώπη. Οι κρίσιμες επαφές του πρωθυ­πουργού θα κλείσουν με τη συνά­ντηση που θα έχει με τον επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, το πρωί της Παρασκευής. Ο Ντράγκι ως γνωστόν ανήκει στους παράγοντες εκείνους που θέλουν γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης, η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας θα δώσει τη δυνατότητα για ένταξη της χώρας στην ποσοτική χαλάρωση, ωστόσο και αυτός δημό­σια ευθυγραμμίζεται με την επωδό των δανειστών περί υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων ως προϋπόθεσης για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξι­ολόγησης. Στο τέλος αυτού του τριημέρου λοιπόν η κυβέρνηση ίσως να έχει τις λιγότερο ή περισσότερο αισιόδοξες απαντήσεις που ζητά. Έως τότε ελ­πίζει...

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη