ΑΤΥΠΗ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ...

Τρύπα 1,6 δις ευρώ παρουσιάζουν τα κρατικά έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του

έτους... Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα

έσοδα διαμορφωθηκαν 19,8 δις ευρώ έναντι στόχου 21,4 δις ευρώ.

Πολλαπλάσια είναι όμως τα φέσια που έχει αφήσει το ίδιο το δημόσιο σε

ιδιώτες και προμηθευτές. Οι δαπάνες ανήλθαν στα 23,2 δις ευρώ έναντι

στόχου 27 δισ. ευρώ καταγράφοντας μια πρωτοφανή περιστολή ύψους 4 δισ.

καθώς. εδώ και τέσσερις μήνες, το υπουργείο Οικονομικών δεν πληρώνει

τίποτα άλλο παρά μόνο μισθούς και συντάξεις στο δημόσιο. Με αυτή την υπερσυγκράτηση των εξόδων το υπουργείο Οικονομικών κατάφερε

να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 1,87 δις ευρώ στο τέλος Ιούνιο αντί

ελλείμματος 1,2 δις ευρώ που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη