ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ...

Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν 110 λογιστές-φοροτεχνικοί κατά του Δημοσίου

και συγκεκριμένα του υπ. Οικονομικών... για την κατάσταση που βιώνει ο

κλάδος τα τελευταία χρόνια. Η αγωγή κατατέθηκε στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Αθηνών στις 28/5/2015. Όπως τονίζουν, μεταξύ άλλων, στην αγωγή ο καταιγισμός από νέες και συχνά δυσανάλογες φορολογικές επιβαρύνσεις σε συνδυασμό με την διαρκή αύξηση

των υφιστάμενων φορολογικών υποχρεώσεων, έχει οδηγήσει τους

φορολογούμενους σε αδιέξοδο, το οποίο αντανακλά έντονα και στην άσκηση

του επαγγέλματος μας, την οποία καθιστά ακόμη επαχθέστερη. Υποστηρίζουν δε ότι “μας έχουν προκαλέσει και εξακολουθούν να μας

προκαλούν υπέρμετρη και πέραν της συνήθους ψυχική και σωματική

επιβάρυνση κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος μας. Η επιβάρυνση αυτή

συνδέεται κυρίως με την έντονη ανασφάλεια και συνεχή εγρήγορση στην

οποία πρέπει να βρισκόμαστε για να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε ένα

δαιδαλώδες και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα”. Σύμφωνα με την αγωγή: Oι δυσλειτουργίες του φορολογικού συστήματος, όπως εκφράζονται μέσα από

σωρεία πράξεων και παραλείψεων των κρατικών οργάνων και συγκεκριμένα των οργάνων της φορολογικής διοίκησης, όπως περιγράφονται ανωτέρω: α) Παρακωλύουν κατά τρόπο παράνομο την ελεύθερη, χωρίς εμπόδια και υπό

αξιοπρεπείς συνθήκες άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή -Φοροτεχνικού,

περιορίζοντας ανεπίτρεπτα το σχετικό συνταγματικά προστατευόμενο

δικαίωμα μας, αυτοτελώς αλλά και ως έκφανση του δικαιώματος στην

προσωπικότητα (άρθρα 5 παρ.1 και 22 Συντ. καθώς και 57 ΑΚ). β) Μας έχουν προκαλέσει και εξακολουθούν να μας προκαλούν υπέρμετρη και πέραν της συνήθους ψυχική και σωματική επιβάρυνση κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος μας. Η επιβάρυνση αυτή συνδέεται κυρίως με την έντονη

ανασφάλεια και συνεχή εγρήγορση στην οποία πρέπει να βρισκόμαστε για να

καταφέρουμε να εφαρμόσουμε ένα δαιδαλώδες και διαρκώς μεταβαλλόμενο

φορολογικό σύστημα, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις διαρκείς ολιγωρίες

των αρμοδίων ως προς την εφαρμογή του φορολογικού νόμου, μέχρι ακόμη και τις πιο πρακτικές αλλά και ζωτικές λειτουργικές εκφάνσεις του

πλημμελής λειτουργία του συστήματος TAXIS). Όπως προκύπτει και από άλλα κείμενα διαμαρτυρίας που έχουν αποσταλεί από διάφορες ενώσεις και

συλλόγους μας, αιφνίδιοι θάνατοι συναδέλφων μας κατά τη διάρκεια της

περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, εξαιτίας της τεράστιας

πίεσης την οποία υφιστάμεθα, καταγράφονται όλο και πιο συχνά, γ) Τέλος, ο καταιγισμός από νέες και συχνά δυσανάλογες φορολογικές

επιβαρύνσεις σε συνδυασμό με την διαρκή αύξηση των υφιστάμενων

φορολογικών υποχρεώσεων, έχει οδηγήσει τους φορολογούμενους σε αδιέξοδο, το οποίο αντανακλά έντονα και στην άσκηση του επαγγέλματος μας, την

οποία καθιστά ακόμη επαχθέστερη. Αποτέλεσμα είναι, οι σχέσεις μας με τους εντολείς και/ή εργοδότες μας να είναι τεταμένη και να επιρρίπτεται σε εμάς το μεγαλύτερο μέρος της

γενικής αποδοκιμασίας που αφορά τα προβλήματα του φορολογικού

συστήματος.

Με όλους τους ανωτέρω τρόπους, τα όργανα της φορολογικής

διοίκησης επεμβαίνουν στην άσκηση του επαγγέλματος μας, υποχρεώνοντας

μας να εργαζόμαστε υπό συνθήκες αδικαιολόγητα δυσμενείς, κατά παράβαση

όχι μόνο των άρθρων 5 παρ.1 και 22 Συντ. και 57 ΑΚ, αλλά και των άρθρων 1 και 31 παρ.1 και 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, με τα οποία διασφαλίζεται το δικαίωμα σε εργασία υπό συνθήκες αξιοπρέπειας, με

σεβασμό στην ασφάλεια και την υγεία. Η βλάβη την οποία υφιστάμεθα από τις ανωτέρω μη νόμιμες πράξεις και

παραλείψεις του καθ' ου, αλλά και από την ασύμμετρη και αναποζημίωτη

επίρριψη σε εμάς υποχρεώσεων σχετιζόμενων με την επιδίωξη του

γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, έχει κυρίως ηθικό χαρακτήρα. Δεν θα

πρέπει βεβαίως να παραβλέπεται η υλική διάσταση, η οποία συνδέεται με τα πολυάριθμα εμπόδια που συναντάμε καθημερινά κατά την εκτέλεση της

εργασίας μας, όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεωθήκαμε να

καταβάλλουμε εξ ιδίων πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε εντολείς μας, λόγω

σφαλμάτων που έγιναν εξαιτίας των δυσλειτουργιών που περιγράψαμε, αλλά

και τις δαπάνες στις οποίες υποχρεούμαστε να υποβληθούμε για να

αντεπεξέλθουμε στις εξωπραγματικές και εξοντωτικές απαιτήσεις του

φορολογικού συστήματος. Όμως, πρωτεύοντα για εμάς χαρακτήρα έχει η ηθική διάσταση του ζητήματος και η εξαθλίωση των όρων και συνθηκών υπό τους

οποίους καλούμαστε να ασκήσουμε το επάγγελμα μας, ιδίως τα τελευταία

έτη, από το 2012 μέχρι σήμερα. Την ηθική βλάβη που μας έχουν προκαλέσει

οι προεκτεθείσες παράνομες πράξεις και παραλείψεις, καθώς και η άνιση

επιβολή σε εμάς υποχρεώσεων προς όφελος του γενικού δημοσίου

συμφέροντος, προσδιορίζουμε στο ποσό των 5.000,00 ευρώ για τον κάθε έναν από εμάς, Για τους λόγους αυτούς που είναι παραδεκτοί και βάσιμοι καθώς και για όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε νομίμως στο μέλλον Ζητούμε: Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή. Να αναγνωριστεί η υποχρέωση του καθ' ου να μας καταβάλει συνολικό ποσό 550.000,00 ευρώ (5.000,00 ευρώ στον κάθε έναν από εμάς) νομιμοτόκως. Να καταδικαστεί το καθ' ου στη δικαστική δαπάνη μας […]».

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη