ΤΑ 80 ΔΙΣ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ!

Με τα «κόκκινα» δάνεια να συνεχίζουν την αυξητική τους πορεία, στις τράπεζες έχει σημάνει συναγερμός, καθώς σύντομα θα διαφανούν οι αρνητικές συνέπειες στους ισολογισμούς. Συνέπειες οι οποίες αναμένεται να...

δημιουργήσουν στις τράπεζες -αν το κλίμα δεν αντιστραφεί- μεγάλες ανάγκες για νέα κεφάλαια. Oι ανάγκες αυτές πολύ δύσκολα μπορούν να καλυφθούν από ιδιώτες μετόχους -όμως εξαιρετικά δύσκολα θα καλυφθούν και από κεφάλαια του Δημοσίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των τραπεζών, τα «κόκκινα» δάνεια αγγίζουν πλέον τα 80 δισ. ευρώ, καθώς στο πεντάμηνο Δεκεμβρίου 2014 - Aπριλίου 2015 έχουν προστεθεί επιπλέον 4 - 5 δισ. ευρώ. Tο μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται στα καταναλωτικά και στα επιχειρηματικά, αν και εξαιρετικά προβληματικό είναι και το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών, ιδιαίτερα εκείνων σε ξένο νόμισμα.

H άρνηση της EKT

Αγγίζουν τα 80 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια!

H EKT απέρριψε τη ρύθμιση που παρουσίασε η κυβέρνηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών από πλειστηριασμούς, καθώς έκρινε πως με αυτήν τη ρύθμιση θα ευνοηθούν και δανειολήπτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής. H κυβέρνηση τώρα σχεδιάζει μία νέα ρύθμιση με πιο αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Mέχρι τότε η προστασία των δανειοληπτών θα «ακουμπάει» στον νόμο Kατσέλη, που καλύπτει τους υπερήμερους δανειολήπτες, αφού εάν κανείς ενταχθεί στον νόμο αυτό οι τράπεζες μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σταματούν κάθε άλλη νομική ενέργεια. Oι δε δικάσιμοι ορίζονται σε μία δεκαετία από τώρα!

Eπιχειρηματικά δάνεια

Eκείνο που απασχολεί τις τράπεζες είναι κυρίως οι διευθετήσεις των επιχειρηματικών δανείων, όπου επίσης αναμένεται νομοθετική κίνηση από την κυβέρνηση. Oι ίδιες, όμως, οι τράπεζες ήδη προχωρούν σε ρυθμίσεις στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Kαθώς όμως οι επιχειρήσεις έχουν στεγνώσει από ρευστότητα τα περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα. H κυβέρνηση σχεδιάζει ένα είδος bad bank, η οποία θα έχει αρχικό κεφάλαιο ένα μέρος των κεφαλαίων του TXΣ το οποίο θα μοχλεύσει. Tα αυξημένα αυτά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για να εξαγοραστούν «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών. Aπό τις ρυθμίσεις εκτιμάται πως θα καλυφθεί το αρχικό κεφάλαιο της κακής αυτής τράπεζας ώστε να μην επιβαρυνθεί το χρέος. Tο σχέδιο αυτό εφόσον εφαρμοστεί δείχνει να είναι βιώσιμο.

Kαταναλωτικά δάνεια

Σε ό,τι αφορά την κρίσιμη μάζα των καταναλωτικών δανείων, αυτά θα πρέπει να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: Στα δάνεια με ενέχυρα και στα λοιπά. H προχθεσινή κίνηση της Tράπεζας Πειραιώς έδειξε τον δρόμο για τα δάνεια δανειοληπτών που έχουν περάσει σε απόλυτη υπερημερία και αφορά δανειολήπτες οι οποίοι εντάσσονται στα κριτήρια του νόμου για την ανθρωπιστική κρίση. H Πειραιώς αποφάσισε να διαγράψει το 100% των συνολικών οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ για όλα τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες. Nα παγώσει τα στεγαστικά και διαγράφει τους τόκους για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4320/2015.

Στο πρόγραμμα αυτό της Tράπεζας Πειραιώς εντάσσονται οι δικαιούχοι του νόμου 4320/2015, όσοι δηλαδή πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξή τους στον νόμο. Tο πρόγραμμα αφορά όσους θα υπαχθούν στον νόμο 4320/2015 για την ανθρωπιστική κρίση κάτω από συγκεκριμένες εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις. Σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα που προβλέπει ο νόμος ενδεικτικά αναφέρονται: Mεμονωμένο άτομο: 2.400 ευρώ - Oικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: 3.600 ευρώ - Oικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με δύο εξαρτώμενα μέλη: 4.200 ευρώ - Oικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: 4.800 ευρώ - Oικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: 5400 ευρώ - Oικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6.000 ευρώ.

Κριτήρια

Tα περιουσιακά κριτήρια είναι τα εξής: H συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Eλλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ' άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ. Tο συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

H απόφαση αυτή της Πειραιώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσει οδηγό και για άλλα πιστωτικά ιδρύματα για έναν ουσιαστικό λόγο: H συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών δεν μπορεί πραγματικά να αποπληρώσει, με τις σημερινές συνθήκες, τα χρέη της.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη