ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Δικογραφία για εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων από τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα ραφής και εμπορίας ενδυμάτων σχηματίστηκε από τη...

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από καταγγελία του ΙΚΑ. Οπως προέκυψε, οι εν λόγω επιχειρήσεις, που εδρεύουν στην Αττική, ασφάλιζαν εργαζομένους τους χωρίς να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ επιπλέον δεν κατέβαλλαν και τους αναλογούντες φόρους στις αρμόδιες ΔΟΥ. Μάλιστα, οι δύο από τις επιχειρήσεις αυτές ασφάλισαν προσωπικό το οποίο ουδέποτε εργάστηκε σε αυτές ή εργάστηκε για λογαριασμό άλλων εργοδοτών. Επιπλέον, από ελέγχους που πραγματοποίησε το ΙΚΑ στις έδρες και σε υποκαταταστήματα των επιχειρήσεων αυτών, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες δεν υπήρξαν ποτέ, ενώ άλλες λειτούργησαν για μικρό χρονικό διάστημα. Με σχετικές αποφάσεις του Ιδρύματος, η ασφάλιση των εργαζομένων αυτών των επιχειρήσεων κρίθηκε εικονική και ακυρώθηκε. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δύο από τις επιχειρήσεις ασφάλιζαν εικονικά εργαζόμενους άλλων επιχειρήσεων, καθώς και τους εργοδότες τους, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντο στο ίδιο αντικείμενο. Συγκεκριμένα, η μία επιχείρηση ασφάλισε εικονικά 18 άτομα άλλης επιχείρησης, καθώς και τον εργοδότη της, ο οποίος όφειλε ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, ύψους 92.000 ευρώ. Η άλλη επιχείρηση ασφάλισε το σύνολο των εργαζομένων άλλης επιχείρησης, η οποία όφειλε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ίδια δεν κατέβαλλε εισφορές ύψους 301.419 ευρώ. Η ζημία που προκλήθηκε από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ανέρχεται, σύμφωνα με το ΙΚΑ, σε περίπου 2.340.000 ευρώ, ενώ οφείλουν στην Εφορία συνολικά περίπου 2.730.000 ευρώ, ποσό που αφορά στη μη καταβολή Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη