ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ...

Και τα Πανεπιστήμια θα έχουν λόγο στον αριθμό εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ...

όπως ανακοινώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού

Συμβουλίου Παιδείας, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν. Ο υπουργός Α. Λοβέρδος συμφώνησε στη συνεδρίαση των αρμοδίων οργάνων του ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, με την πρόταση των

Πρυτάνεων ο τελικός αριθμός να καθορίζεται μετά από απόφαση των Α.Ε.Ι. – Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

(ΑΔΙΠ) –

και το ΥΠΑΙΘ. Στη συνεδρίαση συμφωνήθηκε επίσης η Ομάδα Εργασίας, η οποία ήδη έχει

συγκροτηθεί, να καταθέσει μέχρι τέλους Φεβρουαρίου την πρόταση σχετικά

με τα κριτήρια όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων, τόσο από πλευράς

Α.Ε.Ι. όσο και της Πολιτείας, γιατί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και

κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια, όπως η πληθυσμιακή κατανομή. Επίσης η Ομάδα Εργασίας θα προτείνει εάν το νέο καθεστώς θα εφαρμοστεί από φέτος ή από το 2015. Σε ό,τι αφορά στους φοιτητές ο κ. Λοβέρδος είπε

ότι ο επόμενος

νομοθέτης θα κλιθεί να κρίνει εάν πρέπει να δώσει και μία επιπλέον

εξεταστικής στους φοιτητές. Στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ, σήμερα στο υπουργείο Παιδείας ο υπουργός υπογράμμισε τα εξής: Νομίζω πως έγινε κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει

αυτή η κοινή απόφαση και ελπίζω όποιος είναι στο Υπουργείο και όποια

Κυβέρνηση υπάρχει μετά τις 25 κατά τη βούληση του ελληνικού λαού, να

εφαρμόσει αυτήν την απόφαση. Εμείς δώσαμε δύο εξεταστικές περιόδους πλήρεις. Αυτό έγινε με Νόμο. Η

δεύτερη εξεταστική περίοδος είναι του Φεβρουαρίου. Αυτό είναι μία

ευκαιρία για όσους έχουν προσπαθήσει. Για τους υπόλοιπους δεν τίθεται

θέμα. Έχουν ήδη διαγραφεί. Και η έλλειψη διαπιστωτικών πράξεων δεν

αλλοιώνει τίποτα. Δεν μπορεί να δοθεί πτυχίο χωρίς να συνυπολογίζεται το κριτήριο του Νόμου».

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη