«Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Τέσσερις αρχές και δέκα προγραμματικά σημεία για προοδευτική, οικολογική, κοινωνική διακυβέρνηση της χώρας δίνουν στη δημοσιότητα οι Πράσινοι – Δημοκρατική Αριστερά Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Η νέα…

διακυβέρνηση για να είναι βιώσιμη πρέπει να αλλάξει ριζικά το μοντέλο διαχείρισης και να προωθήσει σύγχρονες προοδευτικές λύσεις βασισμένες σε ένα σχέδιο οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής καινοτομίας», τονίζεται στην ανακοίνωση του συνδυασμού.

Τέσσερις αρχές Τερματισμός της τρόικα και αντικατάσταση της από ευρωπαϊκούς θεσμούς υπό τον έλεγχο Ευρωκοινοβουλίου και ελληνικού κοινοβουλίου, όπως ζητάει με την απόφαση του της 13/3/2014 και το Ευρωκοινοβούλιο. Η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις σε διάλογο με τη Βουλή και τους κοινωνικούς φορείς, με αυτονομία στην επιλογή των μέτρων που θα εφαρμόσει για να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί από κοινού. Διαμόρφωση μέσω διαλόγου με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς φορείς ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση που θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: (α) αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων χωρίς να πλήττεται υγεία, παιδεία, δημοκρατία και κοινωνικός διάλογος (β) αναζωογόνηση της οικονομίας και στροφή της σε βιώσιμα μοντέλα, ενίσχυση της απασχόλησης, αξιοπρέπεια στην εργασία και προστασία περιβάλλοντος (γ) ολοκληρωμένο σχέδιο Πράσινων – Κοινωνικών Επενδύσεων μέσω μικρομεσαίων και κοινωνικών – συνεργατικών επιχειρήσεων, με οικολογική, τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία. Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης ώστε να είναι αποτελεσματική, καινοτόμα και φιλική στον πολίτη. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, καταπολέμηση της διαφθοράς, άρση των πελατειακών πρακτικών και της κομματικής χειραγώγησης. Αποκέντρωση με ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με στόχο μια περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας. Εξυγίανση και αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος, με αλλαγή του ιδιότυπου καθεστώτος σχετικά με τις περιπτώσεις ποινικής ευθύνης υπουργών, καθιέρωση απλής αναλογικής και κατάτμηση μεγάλων εκλογικών περιφερειών. Υπέρβαση της μονοκομματικής αντίληψης διακυβέρνησης και συμμετοχικό μοντέλο. Αν είμαστε στη Βουλή και συνδιαμορφώσουμε την προοδευτική διακυβέρνηση, θα ζητήσουμε να προσκληθούν και οι πιο σημαντικοί κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και επαγγελματικοί φορείς ώστε να αποφασιστεί από κοινού ένα νέο Κοινωνικό, Πράσινο Συμβόλαιο το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσει η νέα προοδευτική κυβέρνηση. Δείκτες αξιολόγησης και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου.

Δέκα κύρια προγραμματικά σημεία

Επαναδιαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους χωρίς μονομερείς ενέργειες, με βάση εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση που θα έχει σαφής κοινωνικούς, οικονομικούς και οικολογικούς στόχους ΚΑΙ συμμαχίες. Διαμόρφωση μέσα από διάλογο μιας στρατηγικής και στοχευμένων εργαλείων για ουσιαστική μείωση της ανεργίας. Προώθηση επενδυτικού προγράμματος σε πράσινες και κοινωνικές παραγωγικές και χρήσιμες για την κοινωνία επενδύσεις. Κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και αποκατάσταση όσων έχουν καταπατηθεί στη βάση των αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και σύγκλιση, την αναδιανομή, την οικολογική μεταρρύθμιση της οικονομίας. Φορολογικό σύστημα εργαλείο για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επίτευξη στόχων δημοσίου συμφέροντος. Καθιέρωση του προϋπολογισμού κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής απόδοσης. Υιοθέτηση κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης κι αναφοράς. Θεμελίωση κράτους καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών, προσανατολισμένων στην διευκόλυνση του πολίτη, χωρίς γραφειοκρατία, μείωσης των ανισοτήτων, που θέτει την προτεραιότητα στους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη. Ενίσχυση μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας χωρίς το κράτος να εγκαταλείπει τις ευθύνες που έχει. Καθιέρωση «βασικού εγγυημένου εισοδήματος», διασφάλιση ποιοτικής, υγιεινής και στο πλαίσιο του εφικτού οικολογικής σίτισης των παιδιών στα σχολεία και πρόσβασης όλων σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Ευκαιρίες σε όσους απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Εφαρμογή της ανεξάρτητης διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία Ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους με την στήριξη παιδείας και υγείας και την αποτροπή της κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος. Αξιοποίηση με οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια και όχι εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ισχυρές ρυθμιστικές αρχές και Συμπράξεις δημόσιου-δημοσίου και δημοσίου-κοινωνικού-ιδιωτικού τομέα που θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών στα συλλογικά αγαθά με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμικού πλούτου. Ανάταξη της πραγματικής οικονομίας με άμεση λήψη μέτρων για ενίσχυση της ρευστότητας και αντιμετώπιση των καταστάσεων προνομιακών ρυθμίσεων, εναρμονισμένων πρακτικών και εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης. Ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών ώστε να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή οικονομία και να στηρίξουν την συνεργατική, κοινωνική και πράσινη οικονομία. Ενεργός ρόλος της χώρας στην Τραπεζική Ένωση ώστε να μην πληρώνουν συνεχώς οι φορολογούμενοι τα λάθη ή τα προβλήματα. Προώθηση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού πρότυπου με βιωσιμότητα. Ενός προτύπου με ανοιχτό και εξωστρεφή προσανατολισμό, που ενισχύει την κοινωνικά – οικολογικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, στηρίζει τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και την κοινωνική οικονομία. Ενός προτύπου που προωθεί την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας και δημιουργεί νέες πράσινες θέσεις εργασίας και είναι καινοτόμο προς όφελος των πολλών. Ριζική αναδιοργάνωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να διαμορφώνει πολίτες με ευρύτερη παιδεία, περιβαλλοντική, κοινωνική και διαπολιτισμική κουλτούρα και δημοκρατική συνείδηση, ικανούς να συμμετέχουν στα σύνθετα και δυναμικά εξελισσόμενα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και στον κόσμο των επαγγελμάτων και των τεχνών.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη