Η πρόταση για προοδευτική διακυβέρνηση του συνδυασμού «Πράσινοι-ΔΗΜΑΡ»

Τέσσερις αρχές και δέκα προγραμματικά σημεία για προοδευτική, οικολογική, κοινωνική διακυβέρνηση της χώρας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο, έδωσε στη δημοσιότητα το εκλογικό σχήμα «Πράσινοι-Δημοκρατική…

Αριστερά».

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία και πως μια νέα διακυβέρνηση για να είναι βιώσιμη πρέπει να αλλάξει ριζικά το μοντέλο διαχείρισης και να προωθήσει σύγχρονες προοδευτικές λύσεις, βασισμένες σε ένα σχέδιο οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής καινοτομίας.

Ως βασικές αρχές αναφέρονται:

1. Τερματισμός της τρόικας και αντικατάστασή της από ευρωπαϊκούς θεσμούς υπό τον έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου και του ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως ζητάει με την απόφαση του της 13/3/2014 και το Ευρωκοινοβούλιο.

2. Διαμόρφωση, μέσω διαλόγου με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς φορείς, ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση.

3. Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να είναι αποτελεσματική, καινοτόμα και φιλική στον πολίτη. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.

4. Εξυγίανση και αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος.

5. Με βάση αυτές τις αρχές προτείνονται 10 κύρια προγραμματικά σημεία για:

1. Επαναδιαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους χωρίς μονομερείς ενέργειες,

2. Διαμόρφωση μέσα από διάλογο μιας στρατηγικής και στοχευμένων εργαλείων για ουσιαστική μείωση της ανεργίας.

3. Κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και αποκατάσταση όσων έχουν καταπατηθεί, στη βάση των αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

4. Προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και σύγκλιση, την αναδιανομή, την οικολογική μεταρρύθμιση της οικονομίας.

5. Καθιέρωση του προϋπολογισμού κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής απόδοσης.

6. Θεμελίωση κράτους καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών, προσανατολισμένων στην διευκόλυνση του πολίτη.

7. Αξιοποίηση με οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια και όχι εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.

8. Ανάταξη της πραγματικής οικονομίας με άμεση λήψη μέτρων για ενίσχυση της ρευστότητας και αντιμετώπιση των καταστάσεων προνομιακών ρυθμίσεων, εναρμονισμένων πρακτικών και εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης.

9. Προώθηση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού πρότυπου με βιωσιμότητα, ενός προτύπου με ανοιχτό και εξωστρεφή προσανατολισμό.

10. Ριζική αναδιοργάνωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη