Γ. Σταμάτης: Βιώσιμες λύσεις και παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά


Πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στις 22 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας η πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ Ρομά) 2021 – 2030.

Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης, αξιολόγησης δεδομένων, αποτίμησης παρεμβάσεων και αναγκών αναθεώρησης της  Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 – 2030.

Έργο της είναι η διατύπωση εισηγήσεων, προτάσεων και απόψεων προς την Κυβερνητική Επιτροπή για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά ως προς την υλοποίηση και παρακολούθηση της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, καθώς και η μελέτη ειδικών ή/και επειγόντων ζητημάτων υψηλής προτεραιότητας και η παροχή εμπειρογνωμοσύνης ως προς τα πεδία της ισότητας, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης και της ουσιαστικής συμμετοχής των Ρομά.

Μέσα από το έργο της Επιτροπής επιδιώκεται η προώθηση του διαλόγου και των συνεργειών μεταξύ των συναρμόδιων φορέων για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, αξιολόγηση και επανασχεδιασμό των δράσεων καθώς και της στοχοθεσίας στο πλαίσιο των πυλώνων, επιχειρησιακών στόχων, μέτρων και παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 – 2030. Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής συζητήθηκαν βασικά ζητήματα για τον προγραμματισμό του έργου της βάσει των προτεραιοτήτων και στόχων της ΕΣΚΕ και Σχεδίου Δράσης Ρομά 2021-2030, καθώς και οι προκλήσεις και κρίσιμες προτεραιότητες ανά τομέα παρέμβασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιος Σταμάτης δήλωσε: «Τα ζητήματα της κοινωνικής ένταξης της ευάλωτης αυτής ομάδας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και απαιτούν ολιστική και διατομεακή προσέγγιση και συνεργασία. Το έργο της Επιτροπής αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να εντοπίζει και να προτείνει βιώσιμες λύσεις και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, την ισότιμη πρόσβαση των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή».

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, της Ελληνικής Αστυνομίας του Συνηγόρου του Πολίτη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας αρμόδια για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά και της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών. ...
Νεότερη Παλαιότερη