Μαθήματα στο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων Μεσολογγίου


Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Κώστας Λύρος σημειώνει ότι η πραγματοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων, αποτελούν σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου του Δήμου μας, καθώς προσφέρει την δυνατότητα σε ενηλίκους να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις εργασιακές τους δεξιότητες.

Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Από σήμερα Πέμπτη 19/1/2023 έως την πλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευομένων για την λειτουργία των πιο κάτω τμημάτων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. :2631363435, 2631363431 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Email: kdbm@2607.syzefxis.gov.gr ή δια ζώσης στη ταχ. δ/νση : Σταυροπούλου 31 Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μπορούν να δημιουργηθούν τα ακόλουθα τμήματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΩρεςΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1Τσιγγάνοι – Γλωσσικές Δεξιότητες I

 

50Χ
2Τσιγγάνοι – Γλωσσικές Δεξιότητες II

 

50Χ
3Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων

γυναικών

25Χ
4Δημιουργώ την δική μου επιχείρηση

 

25Χ
5Τσιγγάνοι – Υποστήριξη

στην καθημερινή ζωή

 

25Χ
6Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2)

 

25Χ
7Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα

θέματα (σχολικός εκφοβισμός,

διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων,

διατροφή κλπ.)

 

25

 

Χ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
πηγη  ...
Νεότερη Παλαιότερη