Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν πραγματική αύξηση και ποιοι λογιστική

Αυξήσεις στις συντάξεις έπειτα από 12 χρόνια φέρνει το 2023. Ωστόσο, στις αυξημένες συντάξεις δεν είναι όλοι δικαιούχοι ή δεν θα δουν όλοι πραγματικές αυξήσεις, παρά

λογιστικές. 

Κλειδί για τους συνταξιούχους είναι η προσωπική διαφορά. Από τους 2,6 εκατ. συνταξιούχους, 1.724.713 θα δουν την αύξηση να περνάει ακέραια από φέτος στην τσέπη, αν και για περίπου 350.000 εξ αυτών η αύξηση θα είναι μικρότερη του 7,75%, επειδή ένα μέρος της θα συμψηφίσει και θα μηδενίσει την προσωπική διαφορά που λαμβάνουν, οπότε το κέρδος στην τσέπη θα είναι μικρότερο.

Θα λάβουν πραγματική αύξηση συνταξιούχοι:

  • Μετά τις 12/5/2016.
  • Πριν από τις 12/5/2016 που δεν έχουν προσωπική διαφορά.
  • Πριν από τις 12/5/2016 που έχουν μικρή προσωπική διαφορά η οποία θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση.

Θα λάβουν λογιστική αύξηση συνταξιούχοι πριν από τις 12/5/2016 που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά που θα υπερκαλύψει την αύξηση.

Ετσι, δικαιούχοι συνταξιούχοι που θα δουν πραγματικές αυξήσεις είναι:

  1. Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά.
  2. Συνταξιούχοι με μικρή προσωπική διαφορά που θα εξαλειφθεί από την αύξηση των συντάξεων.
  3. Συνταξιούχοι με αρνητική προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά αφορά παλαιούς συνταξιούχους.

Οι παραπάνω κατηγορίες, στα τέλη Ιανουαρίου και πιθανότατα από 23 έως 27 Ιανουαρίου θα λάβουν διπλή αύξηση. Δηλαδή, αύξηση 7,75% στη σύνταξη Φεβρουαρίου και αναδρομικά ενός μήνα για την αύξηση Ιανουαρίου.

Αναδρομικά ενός μήνα θα πληρωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις στα τέλη Ιανουαρίου (με σχεδιασμό από 23-27 Ιανουαρίου). Η αύξηση μετράει από 1ης Ιανουαρίου 2023, ωστόσο οι συντάξεις Ιανουαρίου έχουν ήδη πληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα χωρίς την αύξηση 7,75%. Συνεπώς, στα τέλη Ιανουαρίου θα πληρωθεί διπλή αύξηση σε 1,72 εκατ. συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά (ή έχουν μικρή προσωπική διαφορά) και δικαιούνται να δουν καθαρή αύξηση στην τσέπη.

Οι υπόλοιποι θα δουν μόνο λογιστική αύξηση. Σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας. Η προσωπική διαφορά, θετική ή αρνητική, αποτελεί κομβικό σημείο για τη «χαρτογράφηση» των αυξήσεων στις συντάξεις. Η αύξηση του 7,75% στις συντάξεις από 1/1/2023 συμπαρασύρει προς τα πάνω και διάφορες κατηγορίες συντάξεων.

Πηγή ...
Νεότερη Παλαιότερη