Μείωση φόρου στα ενοίκια κύριας κατοικίας ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ

Στην υποβολή τριών προτάσεων για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών προχώρησε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) Στράτος

Παραδιάς, στο πλαίσιο σχετικής παρέµβασης χθες στην αρµόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής όπου συζητείται το ν/σ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σπίτι µου – στεγαστική πολιτική για τους νέους».

Ο κ. Παραδιάς ζήτησε τη µείωση του φόρου εισοδήµατος στα µισθώµατα κύριας κατοικίας κατά 10 µονάδες και στα τρία ισχύοντα φορολογικά κλιµάκια, προκειµένου η φορολογία να είναι δικαιότερη και να παρέχεται ένα ουσιαστικό κίνητρο στους ιδιοκτήτες για τη διάθεσή τους στη µόνιµη, αντί για τη βραχυχρόνια µίσθωση. Με βάση την πρόταση αυτή, το χαµηλότερο κλιµάκιο του 15% (για ετήσιο εισόδηµα έως 12.000 ευρώ) θα διαµορφωνόταν στο 5%, το κλιµάκιο του 35% σε 25% και το ανώτατο κλιµάκιο του 45% σε 35%.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙ∆Α πρότεινε την επιδότηση της ενεργειακής αναβάθµισης των ενοικιαζόµενων κατοικιών µε τους ίδιους όρους, όπως και των ιδιοκατοικούµενων (στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εξοικονοµώ»). Ο επικεφαλής της ΠΟΜΙ∆Α κατέθεσε και µια πρόταση για την επέκταση του µέτρου που προβλέπει επιστροφή έως του 40% του κόστους των εργασιών που γίνονται για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθµιση των υφιστάµενων κατοικιών.

Συγκεκριµένα, πρότεινε να επιστρέφεται και το 40% του κόστους των υλικών, εφόσον διατεθούν αποκλειστικά για χρήση τους ως κύρια κατοικία ιδιοκτητών ή ενοικιαστών και όχι για βραχυχρόνια µίσθωση ή άλλες χρήσεις.


...
Νεότερη Παλαιότερη