Νέοι κανόνες στην ΕΕ για τη σταδιακή μείωση της χρήσης πλαστικών

Νέους κανόνες για τη σταδιακή µείωση της χρήσης πλαστικών συσκευασιών στοχεύει να εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανακοίνωσε χθες πρόταση τριών δράσεων για

την αντιµετώπιση της ραγδαίας αύξησης των παραγόµενων ρύπων.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Κοµισιόν, αν και τα ποσοστά ανακύκλωσης έχουν αυξηθεί στην ΕΕ, δεν έχει παρατηρηθεί αντίστοιχη µείωση στους πλαστικούς ρύπους. Αντίθετα, η ποσότητα των παραγόµενων αποβλήτων από τις πλαστικές συσκευασίες αυξάνεται ταχύτερα από τον ρυθµό ανακύκλωσης. Το επιπρόσθετο ποσοστό έχει ξεπεράσει το 20% τα τελευταία 10 χρόνια, ιδίως λόγω της συνεχιζόµενης κυκλοφορίας συσκευασιών µιας χρήσης στο εµπόριο.

Οπως τόνισε η Επιτροπή, χωρίς περαιτέρω µέτρα ο όγκος των παραγόµενων πλαστικών ρύπων θα µπορούσε να αυξηθεί κατά 46% έως το 2030 και κατά 61% έως το 2040 σε σύγκριση µε το 2018.

Μπροστά σε αυτά τα δεδοµένα, το νέο σύνολο των ευρωπαϊκών δράσεων βάζει αυστηρά όρια στον τρόπο που τα τρόφιµα, τα προϊόντα καλλωπισµού και άλλα είδη διατίθενται στο αγοραστικό κοινό.

Τα νέα µέτρα, εάν εφαρµοστούν πλήρως, θα µπορούσαν να µειώσουν τα απόβλητα κατά 15% έως το 2040 ανά κάτοικο ανά κράτος-µέλος. Η προσαρµογή στην πορεία προς τη µείωση του πλαστικού στις συσκευασίες θα είναι σταδιακή και εκφράζεται µε στόχους που τίθενται αρχικά για το 2030 (στόχος µείωσης 5% σε σύγκριση µε τα στοιχεία του 2018) και το 2035 (στόχος µείωσης 10%).

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι εταιρείες θα υποχρεούνται να συσκευάζουν τα προϊόντα τους σε συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων αντί σε µιας χρήσης. Ακόµη κι αν οι συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων παράγονται από πλαστικό που διασπάται δυσκολότερα, θα υπάρξει µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού λιγότερες συσκευασίες θα καταλήγουν στο περιβάλλον και τις χωµατερές, ενώ η µείωση της παραγωγής τους στα εργοστάσια θα έχει θετικά αποτελέσµατα για τη µείωση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα.


Πηγή... ...
Νεότερη Παλαιότερη