Αποκρυσταλλώνεται το πλαίσιο στήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών

Τις λεπτομέρειες του πλαισίου στήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών διαμορφώνουν οι τράπεζες και η κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές υπολογίζουν σενάρια στήριξης ώστε η καθαρή παρούσα αξία ενός δανείου να μην ξεπερνά ένα ποσοστό πέραν του οποίου οι εποπτικοί κανόνες θα το θεωρήσουν κόκκινο.

Η στήριξη, δηλαδή, να μην οδηγήσει σε κόκκινο δάνειο χωρίς να υπάρχει αθέτηση πληρωμών. Από τους μέχρι σήμερα υπολογισμούς προκύπτει ότι όσο υψηλότερη είναι η ενίσχυση, τόσο περιορίζεται η περίμετρος των δανείων για τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί βάσει των εποπτικών κανόνων.

Πάντως, η στήριξη θα αφορά οικονομικά ευάλωτους δανειολήπτες με στεγαστικά κυμαινόμενου επιτοκίου και το κόστος θα αναλάβουν αποκλειστικά οι τράπεζες και όχι το κράτος.

Οι ασκήσεις δείχνουν ότι το ύψος της επιδότησης θα κινείται γύρω στο 50% της αύξησης που φουσκώνει τη μηνιαία δόση, ως συνέπεια της ανόδου των κυμαινόμενων επιτοκίων.

Η βάση αναφοράς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα είναι το επιτόκιο που ίσχυε τον περασμένο Ιούλιο.

Για παράδειγμα, για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ, με αρχικό επιτόκιο 3,5% και διάρκεια τα 20 έτη, η δόση ήταν τον Ιούλιο στα 510 ευρώ, ενώ σήμερα έχει αυξηθεί στα περίπου 625 ευρώ. Αν η στήριξη προς τους δικαιούχους είναι στο 50%, τότε θα λάβει επιδότηση περί τα 58 ευρώ. Οι πιέσεις που δέχονται οι τράπεζες είναι και για τα επιτόκια καταθέσεων, με την πλευρά των τραπεζών να προϋπολογίζουν σταδιακές αυξήσεις από τις αρχές του έτους στα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων.

Πηγή... ...
Νεότερη Παλαιότερη