Νέα τμήματα στο Κέντρο δια βίου μάθησης Ναυπακτίας


Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζει επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ναυπακτίας, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ναυπακτίας, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΗΛΕ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ

ΖΩΣΗΣ

1.Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25Χ
2.Επεξεργασία Κειμένου- Διαδίκτυο (Ι)50Χ
3.Υπολογιστικά Φύλλα- Παρουσιάσεις (ΙΙ)50Χ
4.Βάσεις δεδομένων- Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)50Χ
5.Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών25Χ
6.Δημιουργία Ιστοσελίδας50Χ
7.Ηλεκτρονική Εφημερίδα50Χ
8.Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Επιχειρήσεων25Χ
9.Πράσινη Επιχειρηματικότητα25Χ
10.Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα (e- επιχειρεί ν)25Χ
11.Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση25Χ
12.Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα50Χ
13.Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό Χώρο25Χ
14.Επικοινωνία και Δυναμική της Ομάδας25Χ
15.Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία25Χ

Τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μέσω τηλε- εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση) αλλά και δια ζώσης, σύμφωνα με τον πίνακα. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ναυπακτίας:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26340 38639, Χαρά Αδαμοπούλου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θ. Νόβα 16 (2ος όροφος), Κέντρο Κοινότητας- Παράρτημα Ρομά, Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ναυπακτίας

e-mail: xadamopoulou@nafpaktos.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

πηγη ... ...
Νεότερη Παλαιότερη