Πόσα θα λάβουν οι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου

Κλείδωσαν οι αυξήσεις στις συντάξεις για 2.634.786 συνταξιούχους – 2 στους 3 συνταξιούχους θα δουν τις αυξήσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Κλείδωσαν οι αυξήσεις στις συντάξεις για 2.634.786 συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου 223. Το επόμενο διάστημα 2 στους 3 συνταξιούχους θα δουν τις εν λόγω αυξήσεις στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ για 1 στους 3 η αύξηση αυτή θα παραμείνει λογιστική καθώς έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά που την απορροφά.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του «Βήματος», ειδικά για την οριζόντια αύξηση στο σύνολο των συντάξεων, που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου, θα ανέρχεται σε 7,75%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που υπάρξει η όποια μικρή απόκλιση ως προς το τελικό ποσοστό της αύξησης που δικαιούνται οι συνταξιούχοι, αυτό θα πιστοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ το φθινόπωρο το 2023, όταν και θα δημοσιοποιηθούν τα τελικά στοιχεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ για το 2022 και θα καταβληθεί στους δικαιούχος αρχές του 2024, μαζί με τα αναλογούντα αναδρομικά. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αύξηση αφορά το σύνολο των κύριων συντάξεων όλων των Ταμείων και όλων των κατηγοριών.

Οι ωφελούμενοι

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε πως από το σύνολο των συνταξιούχων, το 94.6%, θα δουν στον λογαριασμό του: είτε την αύξηση του 7,75%, είτε το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ, είτε την κατάργηση της εισφοράς της αλληλεγγύης, είτε την 4η ετήσια αύξηση του νόμου Βρούτση.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου 1.344.649 συνταξιούχοι θα δουν διπλή αύξηση ενώ περί τους 185.649 συνταξιούχοι θα δουν τριπλή αύξηση.

Οι αυξήσεις και το πλήθος των ωφελούμενων επιμερίζονται ως εξής:

  • Αύξηση της τάξεως του 7,75% θα δουν 1,724,713 συνταξιούχοι. Από αυτούς, το 80 με 85% θα δουν ακέραια την αύξηση. Η συντρπτική πλειοψηφία των υπόλοιπψνβ θα δει αυξήσει που θα ξεπερνούν το 7% αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν.
  • 912.644 συνταξιούχοι θα δουν κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
  • 1.206.624 θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ
  • 231.655 συνταξιούχοι θα λάβουν την 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση

Και τριπλή αύξηση

Μία τουλάχιστον αύξηση θα δουν 2,499,285 συνταξιούχοι, (λόγω της αύξηση της τάξεως του 7,75% ή της κατάργησης της εισφοράς της αλληλεγγύης ή της καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ)

Διπλή αύξηση θα δουν 1.344.696 συνταξιούχοι, (λόγω του συνδυασμού των αυξήσεων της τάξεως του 7,75%, της εκατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ).

Τριπλή αύξηση θα δουν 185.649 συνταξιούχοι, (λόγω του συνδυασμού της αύξησης της τάξεως του 7,75%, της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής της έκτακτης οικονομικής βοήθειας των 250 ευρώ και της εφαρμογής της 4ης ετήσιας αύξηση του ν. Βρούτση)

Προσωπική διαφορά

Για τους 910.073 συνταξιούχους που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά προκύπτει ότι σε ποσοστό 83% θα δουν και αυτοί αυξήσεις στις αποδοχές τους. Συγκεκριμένα και λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δουν αυξήσεις 515.480 συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά. ΟΙ ίδιοι θα δουν παράλληλα σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς. Μέσω τις καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές του ς259.092 συνταξιούχοι και παράλληλα σημαντική απομείωση της προσωπικής του διαφοράς.

Παραδείγματα αυξήσεων στις συντάξεις

Παράδειγμα 1ο

Με μια αύξηση: Συνταξιούχος που λαμβάνει τον μήνα 850 ευρώ. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 66 ευρώ, ενώ το ετήσιο 792 ευρώ. Θα αγγίξει δηλαδή το 93% μιας επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγμα 2ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαμβάνει σήμερα σύνταξη 900 ευρώ και δηλώνει εισοδήματα από άλλες πηγές 6.200 ευρώ συνολικά το έτος. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75% και το όφελος από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 906 ευρώ (840 ευρώ από την αύξηση 7,75% και 66 ευρώ από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς). Το ετήσιο όφελος ξεπερνά δηλαδή ανέρχεται σε μια επιπλέον σύνταξη.

Παράδειγμα 3ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαμβάνει τον μήνα 750 ευρώ. Με την εφαρμογή της αύξηση του 7,75%, το μηνιαίο όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 58 ευρώ, ενώ το ετήσιο 696 ευρώ. Παράλληλα, ο συνταξιούχος δικαιούται και την έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ καθώς οι συντάξιμες αποδοχές του δεν ξεπερνούν τις 9.600 ευρώ τον χρόνο. Με τον συνυπολογισμό και των δυο αυξήσεων στις αποδοχές του προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 946 ευρώ ξεπερνώντας κατά πολύ την μια επιπλέον σύνταξη.

Παράδειγμα 4ο

Με τριπλή αύξηση: Συνταξιούχος που υπέβαλλε αίτημα συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016, με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, λαμβάνει των 514 ευρώ τον μήνα. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο του όφελος από αυτή την αύξηση θα είναι 40 ευρώ και το ετήσιο 480 ευρώ. Παράλληλα, θα λάβει επιπλέον αύξηση 2,83% λόγω της 4ης ετήσιας αύξησης που προβλέπεται στον ν. Βρούτση με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή επιπλέον 174 ευρώ τον χρόνο. Λόγω χαμηλού εισοδήματος (κάτω από τις 9.600 ευρώ) θα λάβει και το βοήθημα των 250 ευρώ. Επομένως με τον συνδυασμό των τριών παραπάνω αυξήσεων προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελος του ανέρχεται στα 904 ευρώ. Θα δει επομένως ακέραια μια επιπλέον σύνταξη αλλά και το 68% μιας 2ης επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγμα 5ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος με μηνιαίες απολαβές 1.100 ευρώ, με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, θα δει μηναίο όφελος 85 ευρώ και ετήσιο όφελος 1.020 ευρώ. Λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δει επιπλέον ετήσιο όφελος 66 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 1.086 ευρώ αγγίζοντας την μια επιπλέον σύνταξη.

Παράδειγμα 6ο

Αυξήσεις παρά την ύπαρξη σημαντικής προσωπικής διαφοράς. Συνταξιούχος με 70 ευρώ αρνητική προσωπική διαφορά λαμβάνει καθαρή σύνταξη τον μήνα 560 ευρώ. Η αύξηση του 7,75% μειώνει σημαντικά την προσωπική διαφορά ωστόσο δεν την υπερκαλύπτει. Λόγω εισοδήματος κάτω των 9.600 ευρώ τον χρόνο, ο συνταξιούχος θα λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ και παράλληλα θα δει να μειώνεται κατά 42 ευρώ η προσωπική του διαφορά και θα μπορέσει να δει ταχύτερα πραγματικές αυξήσεις στη τσέπη του στο μέλλον.

Πηγή... ...
Νεότερη Παλαιότερη