Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ναι στο καλάθι νοικοκυριού αλλά με αστερισκούς

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να έδωσε το πράσινο φως για το καλάθι του νοικοκυριού, όμως υπήρξαν και αστερίσκοι. Το μήνυμα στα σούπερ μάρκετ για να μην αυξήσουν τις τιμές. 
Το καλάθι του νοικοκυριού πήρε το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά με αστερίσκους. Κι αυτό γιατί αποφασίστηκε ότι η έναρξη εφαρμογής του από τα σούπερ μάρκετ δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού.

Πάντως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού που εξέτασε κατά προτεραιότητα τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης, δίνει συστάσεις στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις εταιρείες τροφίμων που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία να μην αυξήσουν τις προμήθειες για τοποθέτηση προϊόντων στο ράφι, να μην αυξήσουν τιμές σε άλλα είδη για να «ρεφάρουν» και να μην συνεννοούνται για τα είδη και τις τιμές. Στις διευκρινίσεις της Επιτροπής καθορίζεται επίσης ότι τα σούπερ μάρκετ δεν θα πρέπει να προωθούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Στη γνωμοδότησή της η Αρχή αναφέρει εκτός άλλων ότι:

1. Το γεγονός ότι οι εταιρείες σούπερ μάρκετ θα επιλέγουν τα προϊόντα που επιθυμούν να εντάξουν στο καλάθι του νοικοκυριού ενδέχεται να τους δώσει τη δυνατότητα μόχλευσης στις διαπραγματεύσεις τους με τους προμηθευτές των προϊόντων αυτών, κυρίως με όσους έχουν μικρή διαπραγματευτική δύναμη. Για παράδειγμα, δύνανται οι εταιρίες σούπερ μάρκετ να απαιτήσουν υψηλότερες προμήθειες- τέλη πρόσβασης (slotting allowances, upfront access payments, pay to stay fees ή άλλες πληρωμές/εκπτώσεις) από τους προμηθευτές προκειμένου να συμπεριλάβουν τα προϊόντα τους στο καλάθι του νοικοκυριού, ιδίως αν οι τελευταίοι δεν έχουν πρόσβαση στη λιανική αγορά. Μια τέτοια κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

2. Ακολούθως, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να μην οδηγήσει σε πρακτικές συστηματικής αυτοπροτίμησης (self-preferencing) από τα σουπερμάρκετ σε προϊόντα δικής τους ιδιωτικής ετικέτας, εις βάρος προϊόντων σήματος, τα οποία ενδεχομένως να προσφέρονται σε φθηνότερες τιμές για τους καταναλωτές αλλά επί των οποίων το περιθώριο κέρδους των σουπερμάρκετ να είναι ενδεχομένως υψηλότερο. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα λειτουργήσει εις βάρος τόσο των προμηθευτών, όσο και των καταναλωτών.

3. Μια άλλη πιθανή επίπτωση της πρωτοβουλίας είναι οι αυξήσεις τιμών σε προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων εκτός του καλαθιού (από τον ίδιο ή διαφορετικούς προμηθευτές) προκειμένου να αντισταθμίσουν τυχόν απώλειες από τη διάθεση των προϊόντων εντός του καλαθιού σε προσιτές τιμές (ή ενδεχομένως μείωσης τιμών).

4. Στο καλάθι του νοικοκυριού θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχει κάθε είδους επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο,, ή/και με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. πώληση μέσω e-shop), ακόμα και εάν δεν εμπορεύεται το σύνολο των κατηγοριών των προϊόντων που απαριθμούνται στη λίστα (π.χ. κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία κ.λπ)

5. Είναι σημαντικό να δημοσιεύονται στο e-katanalotis και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή άλλων εξουσιοδοτημένων φορέων οι σχετικές πληροφορίες, και να διευκρινιστεί εκ των προτέρων, το είδος και ο βαθμός λεπτομέρειάς τους. Για παράδειγμα, η δημοσίευση μόνο μέσων τιμών λιανικής πώλησης πανελλαδικά ανά προϊόν δεν θα ασκήσει την επιδιωκόμενη πίεση στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Πηγή...

...
Νεότερη Παλαιότερη