Πότε διαγράφονται οι άνεργοι από τα μητρώα της ΔΥΠΑ

Τη διαγραφή από τα μητρώα της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) για όσους αρνούνται να αποδεχθούν τρεις προτάσεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας ή έχουν εγγραφεί και παραμένουν στο μητρώο ενώ δουλεύουν ή δεν συμμετέχουν σε δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προβλέπει απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά την εξειδίκευση των υποχρεώσεων της ΔΥΠΑ προς τους
 ανέργους, αλλά και όσων αναζητούν εργασία προς τη ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση, για την εγγραφή και την παραμονή του στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ, αυτός που ψάχνει δουλειά υποχρεούται να αναζητεί ενεργά εργασία, δηλαδή να αποδέχεται προσφερόμενη θέση εργασίας εφόσον είναι σύμφωνη με το ψηφιακό ΑΣΔ, να συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που υποδεικνύονται από τη ΔΥΠΑ, αλλά και να συνεργάζεται με τον εργασιακό σύμβουλο, ιδίως κατά την κατάρτιση ή την αναθεώρηση του ψηφιακού ΑΣΔ (Ατομικό Σχέδιο Δράσης).

Επίσης, μεταξύ άλλων, οφείλει να έχει συνεργασία με τη ΔΥΠΑ ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό γραφείο, να αποστέλλει την αίτηση πρόσληψης ή και βιογραφικών απευθείας σε εργοδότες, να διερευνά προοπτικές εργασίας κ.ά. Παράλληλα, με την παρέλευση 18 μηνών οφείλει να αποδέχεται θέση που προτείνεται από τον εργασιακό σύμβουλο εφόσον είναι κατάλληλη, αλλά και να ενημερώνει τον εργασιακό σύμβουλο ή άλλο υπάλληλο της ΔΥΠΑ σχετικά με το εάν συμμετέχει σε συνεντεύξεις, αναλαμβάνει εργασία έστω και προσωρινή κ.ά.

Ακόμη, έχει το δικαίωμα να απορρίψει το πολύ έως 2 προτάσεις για κατάλληλη θέση εργασίας χωρίς αιτιολόγηση. Σειρά ποινών επισύρουν για τους ανέργους πράξεις ή παραλείψεις σχετικά με τις υποχρεώσεις τους προς τη ΔΥΠΑ. Ενδεικτικά, σε περίπτωση άρνησης αποδοχής 3 προτάσεων θέσεων εργασίας οι οποίες είναι σύμφωνες με το ψηφιακό ΑΣΔ, προβλέπεται διακοπή της καταβολής των παροχών και διαγραφή από το ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη.

Εάν δεν συμμετάσχει σε δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τότε προβλέπεται, μεταξύ άλλων, διαγραφή από το ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ για 6 μήνες. Διαγραφή από το ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα 6 μηνών προβλέπεται και στην περίπτωση ταυτόχρονης εγγραφής και παραμονής στο ψηφιακό μητρώο ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή ως αυτοαπασχολούμενος, καθώς και αν, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη ΔΥΠΑ.

Μάλιστα σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός 12 μηνών χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ για δύο έτη. Επιδόματα αλλά και χρηματικές παροχές που έχουν καταβληθεί, σε μια τέτοια περίπτωση αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και με πράξη του διοικητή της ΔΥΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας, τη σοβαρότητα της παράβασης και την τυχόν επανάληψή της.

Τέλος, προσωρινή διαγραφή προβλέπεται σε περίπτωση σκόπιμης παραπλάνησης των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Από την πλευρά της η ΔΥΠΑ οφείλει να καταβάλλει τα επιδόματα και τις ενισχύσεις προς τους ανέργους, εποχικό βοήθημα κ.ά., να αναζητάει και να προτείνει θέσεις εργασίας αλλά και προγράμματα και δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.

Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη