Συσκέψεις στις Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας - Καταγραφή αναγκών για θέσεις εργασίας


Καταγραφή αναγκών για θέσεις εργασίας και ειδικότητες που θα καλυφθούν από πολίτες τρίτων χωρών με τη διαδικασία της μετάκλησης

Σε αντίστοιχες συσκέψεις στις Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας έχουν κληθεί να συμμετέχουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα προκειμένου να καταγραφούν οι θέσεις εργασίας που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για εργασία (εξαρτημένη, εποχική απασχόληση, αλιεργάτες και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης) οι οποίες θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών, κατά τα έτη 2023-2024.

Ειδικότερα, οι συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε:

Πάτρα, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10 το πρωί στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας Χαράλαμπου Μπονάνου.

Πύργο, την Τετάρτη  12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο του Διοικητηρίου.

Μεσολόγγι, την Πέμπτη13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10 το πρωί στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Μαρίας Σαλμά.

Η καταγραφή γίνεται βάσει νόμου, καθώς με Κ.Υ.Α, που εκδίδεται το τελευταίο τρίμηνο καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 12 του Ν.4251/14), για εποχική απασχόληση (άρθρο 13 του Ν. 4251/14), απασχόληση αλιεργάτη (άρθρο 14 του Ν. 4251/2014) η απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άρθρα 109-27 του Ν. 4251/2014), που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών ανά περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων έως δέκα τοις εκατό (10%),ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

Σημειώνεται ότι για την έκδοση της παραπάνω Κ.Υ.Α. λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά και η γνώμη των Περιφερειών της χώρας, αναφορικά με τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας στην ελληνική επικράτεια, με κριτήριο και τη διαβούλευση με τους εργοδοτικούς φορείς. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στις συσκέψεις μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής τους θα πρέπει να έχει αποσταλεί έκθεση, αναφορικά με την εκτίμησή του φορέα για τον αριθμό των θέσεων και τις ειδικότητες που θα χρειαστεί να καλυφθούν με την διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών κατά τα έτη 2023-2024.

Νεότερη Παλαιότερη