ΘΕΡΜΟ: ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. - ΚΥΡΙΑΚΗ 09/10/2022

 Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου

ΕΚΛΟΓΕΣ  Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. 

  ΚΥΡΙΑΚΗ 09/10/2022

Χώρος προσέλευσης: Δημοτική Βιβλιοθήκη

Γενική Συνέλευση:10:30-11:00π.μ.

Ψηφοφορία :11-2 π.μ.

To Διοικητικό Συμβούλιο  του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. καλεί τα μέλη του  σε Τακτική Επαναληπτική-Τελική Γενική Συνέλευση και  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου Οκτωβρίου 2022 έως Οκτωβρίου 2024.

 Καλούνται τα μέλη να προσέλθουν στην ψηφοφορία και στη γενική συνέλευση,όπου θα γίνει ένας απολογισμός των δράσεων και της υλοποίησης προγραμμάτων που επιχορηγήθηκαν από διάφορα Ιδρύματα και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Επίσης θα συζητηθεί η σύσταση του γραφείου ανάπτυξης,οι καινούργιες δράσεις και η υλοποίηση  των επιχορηγούμενων προγραμμάτων.

Θα ψηφιστούν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τις συνέργειες με άλλους φορείς και συλλόγους καθώς και το Δήμο Θέρμου.

Η συμμετοχή όλων στη γενική συνέλευση και τη ψηφοφορία είναι σημαντική για την ενημέρωση των μελών ώστε να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν την ομάδα να συνεχίσει να συμβάλει στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Ο Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. πλέον είναι οργανισμός που επιχορηγείται μέσω προγραμμάτων και σύντομα θα μπορεί να αποκτήσει ένα εργαζόμενο στη θέση του συντονιστή του γραφείου ανάπτυξης.

Η ομάδα του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.

Νεότερη Παλαιότερη