Εργαστήριο με θέμα «Ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών των κρατών-μελών του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας στη διαδικασία της Οικουμενικής Περιοδικής Αναθεώρησης»

Ολοκληρώθηκαν σήμερα στη Γενεύη οι διήμερες εργασίες του Εργαστηρίου (atelier) που συνδιοργανώθηκε από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU), τον Διεθνή Οργανισμό

Γαλλοφωνίας (OIF), την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Γαλλοφωνίας (APF) και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών στην εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Η.Ε. μετά την εξέταση της έκθεσης για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε χώρα.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν βουλευτές από 15 κοινοβούλια-μέλη της Γαλλοφωνίας και πιο συγκεκριμένα βουλευτές-μέλη επιτροπών ή άλλων κοινοβουλευτικών δομών αρμοδίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Βουλή των Ελλήνων εκπροσωπήθηκε από τους βουλευτές κ.κ. Νικόλαο-Βασίλειο Υψηλάντη και Ειρήνη Κασιμάτη.

Οι εργασίες του εργαστηρίου διαρθρώθηκαν γύρω από τις εξής συνεδρίες:

  • Γενική εκτίμηση των διεθνών μηχανισμών για τα δικαιώματα του ανθρώπου (Aperçu des mécanismes internationaux des droits de lhomme)

  • Η συμβολή των βουλευτών στη διαδικασία της οικουμενικής Περιοδικής Αναθεώρησης (Contribution des parlementaires au processus de lEPU)

  • Ρυθμίσεις για την καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Quelles dispositions pour une meilleure prise en charge des droits de l’homme)

Στη συζήτηση μεταξύ των βουλευτών, που ακολούθησε, ο κ. Υψηλάντης έλαβε το λόγο και είπε ότι στη διαδικασία της EPU η Ελλάδα συμμετέχει κυρίως με την εμπλοκή των αρμόδιων υπουργείων, ενώ η συμμετοχή της Βουλής είναι, μέχρι στιγμής, μικρή. Τόνισε, όμως, ότι μετά από αυτό το πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο για την ενίσχυση των βουλευτών από τα κράτη μέλη του ΔΟΓ στη διαδικασία της EPU, θα προτείνει τη συνεχή παρακολούθησή της από την αρμόδια υφιστάμενη μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή, ώστε το ελληνικό κοινοβούλιο να ασκεί τον έλεγχο και να παρακολουθεί συστηματικά την προσαρμογή της χώρας μας στις συστάσεις της καθολικής περιοδικής αξιολόγησης.

Νεότερη Παλαιότερη