Νέα κίνητρα για την επανένταξη ανέργων στην εργασία

«Επίδομα εργασίας», που αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας και το λαμβάνουν όσοι επιδοτούμενοι άνεργοι βρίσκουν δουλειά πριν λήξει η περίοδος

επιδότησής τους και ειδικό επίδομα ύψους 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους που καταρτίζουν ψηφιακό σχέδιο δράσης, το οποίο οδηγεί σε εύρεση εργασίας το ταχύτερο δυνατόν, προβλέπει το σχέδιο μετασχηματισμού του τέως ΟΑΕΔ σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. 

Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία «Ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων» για κάθε καταρτιζόμενο, η διαχείριση του οποίου θα υλοποιείται μέσα από πλατφόρμα, στην οποία θα διαθέτουν πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους και οι σύμβουλοι της ΔΥΠΑ. Εάν ο άνεργος αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας που είναι σύμφωνες με το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης και τα χαρακτηριστικά του, διαγράφεται από το ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη. Εισάγονται επίσης εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση παροχών που προβλέπονται για ανέργους.

Ο νόµος που ψηφίστηκε τον Απρίλιο προβλέπει άλλωστε, µεταξύ άλλων, τη θέσπιση του επιδόµατος εργασίας σε επιδοτούµενους ανέργους που θα βρουν δουλειά κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους, µπόνους 300 ευρώ στους µακροχρόνια ανέργους ώστε να καταρτίσουν ψηφιακό σχέδιο δράσης, αλλά και διαγραφή από τους καταλόγους του ΟΑΕ∆ σε όσους έχουν εισόδηµα άνω των 20.000 ευρώ ή σε όσους αρνηθούν 3 φορές την ένταξή τους σε κάποια θέση εργασίας ή πρόγραµµα κατάρτισης.

Ο διοικητής της Υπηρεσίας Σπύρος Πρωτοψάλτης απεκάλυψε πως ήδη καταρτίζονται οι πρώτες υπουργικές αποφάσεις και ερµηνευτικές εγκύκλιοι, µε στόχο να ενεργοποιηθεί ο νέος νόµος και να τεθεί στο επίκεντρο των δράσεων της ∆ΥΠΑ η ταχύτερη δυνατή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη