Θέσεις εργασίας σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία (Κρήτη, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία)


Μεγάλος κατασκευαστικός Όμιλος αναζητά εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (ειδικευμένους τεχνίτες, οικοδόμους εν γένει, σιδηρουργούς, ξυλουργούς, σκυροκονιαστές κοκ) για μεγάλα έργα υποδομής στην Κρήτη (Ηράκλειο), τη Θεσσαλία (Τρίκαλα και Καρδίτσα) και την Κεντρική Μακεδονία (Γρεβενά). Τυχόν προϋπηρεσία κρίνεται επιθυμητή, όχι απαραίτητη.

Από την εταιρεία προσφέρονται:

  • πλήρης απασχόληση (8ωρη πρωινή πενθήμερη εργασία) με μεγάλης διάρκειας σύμβαση ανάλογα με την εξέλιξη του έργου
  • σταθερό ωράριο εργασίας
  • ανταγωνιστικό πακέτο μηνιαίων αποδοχών αναλόγως εξειδίκευσης και προϋπηρεσίας
  • προοπτικές εξέλιξης
Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις εργασίας και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 139", την ειδικότητά σας και τον επιθυμητό τόπο παροχής εργασίας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διαθέτετε βιογραφικό σημείωμα, ωστόσο σας ενδιαφέρουν οι θέσεις, παρακαλούμε όπως στείλετε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (biografiko@dypa.gov.gr) τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση) με μία σύντομη αναφορά στο επαγγελματικό και εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο.
Νεότερη Παλαιότερη