Προσλήψεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος: Από 30/8 οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

ΑΣΕΠ: Βγήκε η προκήρυξη 6Κ2022 που προβλέπει 66 μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

H προκήρυξη 6Κ2022 του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 66 μόνιμων προσλήψεων στο

Υπ. Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 66 θέσεων, μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 • Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 • στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών),
 • στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και
 • στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη, 30 Αυγούστου και ώρα 08:00 το πρωί και λήγει την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν τους εξής κλάδους:

 • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 59 θέσεις
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • ΠΕ Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)
 • ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγος Ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
 • ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Πολιτικός Μηχανικός)
 • ΠΕ Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 6 θέσεις
 • ΤΕ Δασοπόνων
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
 • ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Τοπογράφος Μηχανικός)
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 1 θέση
 • ΔΕ Τεχνικών Βοηθών


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη