Στα υψηλότερα επίπεδα από το Σεπτέμβριο 2011 οι τραπεζικές καταθέσεις – Στα 188,1 δισ. ευρώ

Αύξηση 3,4 δισ. ευρώ κατέγραψαν τον Ιούλιο οι τραπεζικές καταθέσεις, ανερχόμενες σε 188,1 δισ. ευρώ, από 184,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2022. Πρόκειται για το

υψηλότερο επίπεδο καταθέσεων στον τραπεζικό τομέα από το Σεπτέμβριο του 2011.

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 892 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,266 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2022.

Αύξηση κατά 483 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2022, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 2,722 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 6,1% από 6,9% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατά 304 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2022, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 12,4% από 16,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 442 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2,4 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 137 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 443 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 788 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2022, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 722 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 4,1%.

Αύξηση κατά 408 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2022, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 456 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 1,3% από -10,6% τον προηγούμενο μήνα.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη