Θέρμο : Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου για συμπαράσταση στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»


 Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στη συνεδρίασή του της 4ης Ιουλίου 2022 εξέδωσε, με την

70/2022 Απόφασή του, ΟΜΟΦΩΝΟ ψήφισμα αναφορικά με τη συμπαράσταση στο

«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», το οποίο και έχει ως εξής:

Με την κοινή υπουργική απόφαση 40494/3.5.2022 (ΦΕΚ Β' 2302/11-05-2022) και τον

νόμο 4921/2022 (άρθρο 67) αναφορικά με τους όρους λειτουργίας φορέων κοινωνικής

προστασίας και σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται σε περιπτώσεις μη

συμμόρφωσης, όπως είναι η ποινή φυλάκισης κατ’ ελάχιστον ενός έτους, η παύση του

διοικητικού συμβουλίου και υπέρογκα πρόστιμα, ουσιαστικά μεθοδεύεται το κλείσιμο

των Σπιτιών Ημερήσιας Φροντίδας τού Οργανισμού το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

και Μόνιμης διαβίωσης, καθώς και άλλων χώρων φιλοξενίας παιδιών στη χώρα, ενώ

από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται τα δημόσια και εκκλησιαστικά ιδρύματα. Στην

προκειμένη περίπτωση το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» αντιμετωπίζεται από την

Πολιτεία ως ιδιωτικό Ίδρυμα, παραβλέποντας τη σημαντικότατη προσφορά του, από την

ίδρυσή του μέχρι σήμερα, στην πρόληψη και προστασία της νεολαίας από

εκμετάλλευση και κακοποίηση. Ελάχιστοι φορείς είναι τόσο καταξιωμένοι όσο το

«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», με αναγνώριση εντός και εκτός των συνόρων. Γι’ αυτό,

το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, στηρίζει το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στο αίτημά

του για κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 40494/3.5.2022 (ΦΕΚ Β'

2302/11-05-2022) και του νόμου 4921/2022 (άρθρο 67), αναγνωρίζοντας την πολύ

σημαντική προσφορά του, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, στην πρόληψη και

προστασία τής νεολαίας από εκμετάλλευση και κακοποίηση και απαιτεί την άμεση

απόσυρση των επίμαχων διατάξεων και την προστασία και ενίσχυση του Χαμόγελου

του Παιδιού στο σημαντικό κοινωνικό έργο που προσφέρει.

Θέρμο, 05/07/2022


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κωστακόπουλος Νικόλαος

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share