Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου περί κατάργησης της δυνατότητας των επικεφαλής των παρατάξεων να θέτουν προ ημερήσιας διάταξης κατεπείγοντα


 Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου

αναφορικά με την προωθούμενη ρύθμιση περί κατάργησης της δυνατότητας των

επικεφαλής των παρατάξεων να θέτουν προ ημερήσιας διάταξης κατεπείγοντα

προς συζήτηση επίκαιρα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στη συνεδρίασή του της 17ης Ιουνίου 2022 εξέδωσε, με την

51/2022 Απόφασή του, ΟΜΟΦΩΝΟ ψήφισμα, με δεκαεφτά (17) ψήφους υπέρ, αναφορικά με την

προωθούμενη ρύθμιση περί κατάργησης της δυνατότητας των επικεφαλής των παρατάξεων να

θέτουν προ ημερήσιας διάταξης κατεπείγοντα προς συζήτηση επίκαιρα θέματα στο Δημοτικό

Συμβούλιο, το οποίο και έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμου εκφράζει την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη

κατάργηση του δικαιώματος των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης να θέτουν

προ ημερησίας διατάξεως θέματα που κατά τη γνώμη τους είναι επείγοντα και σοβαρά.

Πιστεύουμε ότι οι δημοτικές παρατάξεις που εκφράζουν ένα μέρος, μικρό ή μεγάλο, των

τοπικών κοινωνιών πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν για συζήτηση στο

Δημοτικό Συμβούλιο σημαντικά ζητήματα και προβλήματα της κοινωνίας.

Είναι ζήτημα δημοκρατίας, πλουραλισμού και σεβασμού της διαφορετικής άποψης το

δικαίωμα αυτό των παρατάξεων.

Ζητάμε άμεσα να αποσυρθεί το άρθρο 42 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του

Υπουργείου Εσωτερικών που οδηγεί στο φίμωμα των παρατάξεων της δημοτικής

αντιπολίτευσης και καταργεί τη δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Θέρμο, 19/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κωστακόπουλος Νικόλαος

Νεότερη Παλαιότερη