ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ


 Ο Δήμος ΘΕΡΜΟΥ ενημερώνει , ιδιοκτήτες , νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. (παρ. 1 άρθρο 1  Απόφαση Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 17647 οικ. Φ.700.20/18.03.2022 (ΦΕΚ 1301/18.03.2022 τεύχος Β’))

Οι υπόχρεοι οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων των οικείων δήμων και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς. (παρ. 1 άρθρο 3 Απόφαση Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 17647 οικ. Φ.700.20/18.03.2022 (ΦΕΚ 1301/18.03.2022 τεύχος Β’)

Επίσης παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων (οικόπεδα και αγροτεμάχια) να προβούν και στην κοπή κλαδιών δέντρων ή θάμνων που εξέχουν στο οδικό δίκτυο, γιατί παρεμποδίζουν τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, τις εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου και γενικότερα για την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

 

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερθέντων προβλέπονται από τον Νόμο και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρο 94 παρ.1 περίπτ.26 εδάφιο β΄ του Ν.3852/2010).

Ο Δήμος ΘΕΡΜΟΥ προσβλέπει στη συνεργασία των δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι εις βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών , Ιδιαίτερα αυτή την  περίοδο που οι υποστελεχωμένες δημοτικές υπηρεσίες Πρασίνου και Καθαριότητας, δίνουν καθημερινή μάχη για να καλύψουν το σύνολο των τεράστιων αναγκών στην έκταση όλου του Δήμου μας, είναι επιβεβλημένο να συμβάλουμε όλοι στην προσπάθεια αυτή της πρόληψης παραγόντων εκδήλωσης πυρκαγιών.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς , καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από 1 Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Υποχρέωση όλων η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας στα πλαίσια της αντιμετώπισης κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Νεότερη Παλαιότερη