Σύσκεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την υλοποίηση των αξιολογήσεων του Υπομέτρου 6.1 (Νέοι Γεωργοί)


 Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, σύσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), με αφορμή έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) του ΥΠΑΑΤ με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τα αποτελέσματα τηλεπισκόπησης γεωτεμαχίων που έχουν δηλωθεί με Τυπική Απόδοση που υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ ανά εκτάριο και για τα οποία απαιτείται επιτόπιος έλεγχος.

Από τη διασταύρωση των αποτελεσμάτων που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατόπιν ενστάσεων υποψήφιων δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», αλλά και των μελετητών τους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν προκύψει αστοχίες κατά τη διαδικασία της τηλεπισκόπησης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε πρωτοβουλία για συνάντηση στα γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των τηλεπισκοπήσεων διεξοδικά, ώστε να αρθούν τυχόν αδικίες.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Χριστίνα Παπαδοπούλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σταύρος Βέρρας και ο αρμόδιος υπάλληλος σε θέματα οργάνωσης και συντονισμού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Βασίλειος Παπαθανασίου.

Επιπροσθέτως, έχει κανονιστεί ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΕ με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτριο Μελά, το Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτριο Παπαγιαννίδη, και τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ), Ευθύμιο Τσιατούρα, ώστε να θεραπευτούν τυχόν αδικίες, με γνώμονα πάντα την ισοτιμία και ίση μεταχείριση των υποψήφιων δικαιούχων.

Νεότερη Παλαιότερη