ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ

Η ΓΣΕΕ καταγγέλλει την παράνομη και καταχρηστική απόλυση του Στυλιανού

Πλύστακα, προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων Ταχυμεταφορέων

Ταχυδρομείων σε εργολάβους των ΕΛΤΑ, από την εργοδότρια εταιρεία  ΕΛΤΑ

Courier Αργυρούπολης.

Η συγκεκριμένη απόλυση είναι ηλίου φαεινότερον ότι έχει σκοπό να

φιμώσει τη συνδικαλιστική δράση ολόκληρου του Σωματείου και να

τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους ώστε να μη διεκδικούν τα στοιχειώδη

δικαιώματά τους.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Διοίκηση της εταιρείας, προχώρησε

στην απόλυση μετά την ψήφιση του Ν.4808/2021, ο οποίος κατάργησε την

Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών του άρθρου 15 του

Ν.1264/82. Μια επιτροπή, η οποία απαρτιζόταν από έναν Πρωτοδίκη

Δικαστή, έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών και έναν εκπρόσωπο των

εργαζομένων, και που είχε ήδη αποφανθεί επί αιτήματος της εργοδότριας

εταιρείας για τη συγκεκριμένη περίπτωση ό,τι δεν συντρέχει σπουδαίος

λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Η ΓΣΕΕ, ζητά την άμεση ανάκληση της απόλυσης και διαμηνύει προς πάσα

κατεύθυνση ότι τέτοιου είδους ενέργειες βρίσκουν απέναντί τους σύσσωμο

το συνδικαλιστικό κίνημα, τ' οποίο σε καμία περίπτωση δεν

τρομοκρατείται από τις απαράδεκτες αυτές εργοδοτικές ενέργειες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Νεότερη Παλαιότερη