Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ακτίου Βόνιτσας


 Το ΝΠΔΔ του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας , επιθυμώντας για άλλη μια χρονιά την αγαστή συνεργασία με τοπικούς Πολιτιστικούς- Αθλητικούς Συλλόγους και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου και προκειμένου να προγραμματισθούν και να οργανωθούν εγκαίρως οι όποιες εκδηλώσεις για το έτος 2022, ( από 18 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022) καλεί τους εκπροσώπους των Συλλόγων και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων να καταθέσουν τις προτάσεις τους (είδος, χρόνος και τόπος εκδήλωσης ) μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 .

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα περιορισθεί η χωρική και χρονική ταύτιση εκδηλώσεων, θα οργανωθεί η παραχώρηση αιθουσών και χώρων και θα κατανεμηθεί σωστά η υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη και διοργάνωσή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να υποβληθούν στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας είναι :

1. Το καταστατικό του φορέα θεωρημένο (αφορά μόνο πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία και όχι Τοπικές Κοινότητες)

2. Το σχέδιο δράσης της εκδήλωσης και αναλυτικά ένας πρώτος προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών μαζί με την ημερομηνία και τον τόπο υλοποίησης

Υποχρέωση κάθε συνεργαζόμενου φορέα αποτελεί η αναφορά του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ως συνδιοργανωτή με ταυτόχρονη χρήση του λογοτύπου του, σε οποιαδήποτε δημοσίευση (προσκλήσεις, αφίσα, κλπ) ή οπτικοακουστικό υλικό παραχθεί .
Το ΝΠΔΔ του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας αναμένει τις προτάσεις σας εγγράφως στα Γραφείο του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (στο κτήριο του ΔΠΣ Βόνιτσας Ελευθερίου Βενιζέλου Βόνιτσα ) είτε ηλεκτρονικά στο mail (dpsanakt@yahoo.gr ).

Παρακαλώ οι σύλλογοι όπως και άλλοι φορείς να μας προτείνετε τις δικές σας εθελοντικές δράσεις που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους ανά περιοχή.

Τέλος ενημερώστε μας για την δυνατότητα των συλλόγων σας και των σωματείων σας για εθελοντική προσφορά σε αθλητικούς αγώνες του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (πχ. Άκτιος Δρόμος ή άλλοι αγώνες δρόμου που θα γίνουν το 2022 στο Δήμο) όπως επίσης την συμμετοχή σας σε άλλες εθελοντικές δράσεις και πολιτιστικά δρώμενα που τυχόν θα διοργανώσει ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας ή το ΝΠΔΔ για το έτος 2022.

29dytika.gr

Νεότερη Παλαιότερη