ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου για καταδίκη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία


 Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου

για καταδίκη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στη συνεδρίασή του της 25ης Φεβρουαρίου 2022 εξέδωσε, με τη 15/2022 Απόφασή του, ΟΜΟΦΩΝΟ ψήφισμα για καταδίκη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, το οποίο και έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, με αφορμή την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, καταδικάζει την εν λόγω ενέργεια, η οποία αποτελεί σοβαρότατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, εκφράζει την ανησυχία του ότι η έντονη στρατιωτικοποίηση και η γεωπολιτική αντιπαράθεση που αναπτύσσεται στην περιοχή εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, στηρίζει την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, τάσσεται υπέρ του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, πράγμα εξάλλου που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του αναγκαστικού διεθνούς δικαίου και τονίζει την επιτακτική ανάγκη επιστροφής στον διάλογο των εμπλεκόμενων μερών, Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη διαμεσολάβηση της διεθνούς κοινότητας μέσω των πρόσθετων αναγκαίων διπλωματικών πρωτοβουλιών, που μπορούν να οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Κωνσταντάρας Σπυρίδων

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΡΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Κωστακόπουλος Νικόλαος

Νεότερη Παλαιότερη