Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

 
Συγκροτήθηκε από το Δήμο Ι.Π Μεσολογγίου η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Τα μέλη της νέας Επιτροπής ορίστηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την χθεσινή συνεδρίασή του και είναι τα παρακάτω:

• Μελαχρή Περσεφώνη (Πρόεδρος)
• Μπαλαμπάνης Δημήτριος
• Νούλας Παναγιώτης
• Κοκοτός Δημήτριος
• Σπυρόπουλος Βασίλειος
• Στέλλιος Σωκράτης
• Χαλαζιάς Ιωάννης

Ο Δήμαρχος Ι.Π Μεσολογγίου Κώστας Λύρος σε δήλωσή του σχετικά επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία που δίνει η Δημοτική Αρχή στον τουριστικό τομέα. «Η περιοχή μας είναι ένας αστείρευτος τόπος εμπειριών με αναφορές στο ένδοξο παρελθόν και αστείρευτο φυσικό πλούτο. Ως Δημοτική Αρχή επιζητούμε την συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και η επιτροπή που συστήσαμε με την ανάληψη κατάλληλων ενεργειών δράσεων προβολής και προώθησης, ιδίως την περίοδο αυτή που λόγω της πανδημίας υπήρξε κάμψη στον τουρισμό, θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στην προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής μας. Πιστεύω πως με αυτήν μας την απόφαση δημιουργείται άλλο ένα εργαλείο για την χάραξη τουριστικής στρατηγικής και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της».

Πεδίο δράσεων της Επιτροπής

Το έργο της είναι συμβουλευτικό, για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του Δήμου και έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

– Τον προγραμματισμό και την χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου και τη διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.

– Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοση του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.

– Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου.

– Συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου

– Συμμετέχει δια του προέδρου της και των άλλων μελών του που θα ορίζει κάθε φορά με απόφασή της στις εκπροσωπήσεις του Δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του Δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.

29dytika.gr

Νεότερη Παλαιότερη