ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

16/3/22


ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ


H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της

Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού

τομέα για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 25ης Μαρτίου.


Η 25η Μαρτίου, η οποία φέτος (2022) συμπίπτει με ημέρα Παρασκευή, έχει

καθοριστεί από το νόμο ως υποχρεωτική αργία. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός

από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.


Ως προς την αμοιβή της Παρασκευής 25 Μαρτίου 2022 ισχύουν τα εξής:

  Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το

σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με

μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

 Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν  

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και

προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες

απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και

εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25 η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως


καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου

ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις

λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο

1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.


Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με

ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

 Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που

βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες

της άδειάς τους.

 Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό

Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για

την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Τρόποι Επικοινωνίας με το ΚΕΠΕΑ:

Τηλ. 210 00 83 630 & 640

website: www.kepea.gr

Ακολουθήστε μας στα social media:

http://www.facebook.com/kepea.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Νεότερη Παλαιότερη