ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022


Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

 

-Επίδομα Στέγασης:   Δικαιούχοι 278.796 – 33.706.733 ευρώ

 

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα:  Δικαιούχοι 219.941 –  45.025.836 ευρώ

 

-Αναπηρικά:   Δικαιούχοι 168.239 –  70.625.425 ευρώ

 

-Στεγαστική Συνδρομή:  Δικαιούχοι 780 –  223.602 ευρώ

 

-Ομογενών:  Δικαιούχοι 6.194 – 219.011 ευρώ

 

-Σύνταξη ανασφ. Υπερηλίκων, (ν. 1296/1982):

Δικαιούχοι 18.215  – 6.171.701 ευρώ

 

-Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερήλικων: Δικαιούχοι 16.728 –5.069.272 ευρώ

 

-Έξοδα κηδείας:  Δικαιούχοι 170 –135.228 ευρώ

 

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 12.114 – 12.187.605 ευρώ

 

-Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 557.105  – 118.659.682 ευρώ

 

-Ορεινών μειονεκτικών:  Δικαιούχοι 21 – 9.600 ευρώ

 

-Κόκκινα δάνεια:   Δικαιούχοι, 2.574 – 169.734  ευρώ

 

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:  Δικαιούχοι 6 – 6000 ευρώ

 

-Πρόγραμμα επιδότησης Α’ Κατοικίας λόγω Covid- 19 / Γέφυρα:  Δικαιούχοι,    6.596 – 1.222.152 ευρώ

 

-Επίδομα Αναδοχής : Δικαιούχοι, 416 – 208.192 ευρώ

 

 Σύνολο δικαιούχων 1.287.479 –  Σύνολο καταβολών 293.431.581ευρώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

 

-Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

-Επίδομα Στέγασης εδώ

-Επίδομα Γέννησης εδώ 

-Επίδομα Αναδοχής εδώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων  Υπερηλίκων εδώ 

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων  εδώ

-Επίδομα Παιδιού εδώ 

 

 Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ

 

Νεότερη Παλαιότερη