Ο Δήμος Θέρμου Υπενθυμίζει ότι η απογραφή βαίνει προς το τέλος της.

 Ο Δήμος Θέρμου

Υπενθυμίζει ότι η απογραφή βαίνει προς το τέλος της.
Καλεί όποιον δεν έχει προχωρήσει στην απογραφή του να το κάνει άμεσα,
είτε καλώντας στα τηλέφωνα του Δήμου,
κ. Μπριάνη Παρασκευή: 2644038087
κ. Γραμματίκα Γεωργία: 2644360100
ή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 2631055510,
είτε στέλνοντας email με τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mesologi@statistics.gr,
μέχρι και την Τετάρτη 09.02.2022.
Η Απογραφή καθορίζει το μέλλον του Δήμου μας για τα επόμενα 10 χρόνια.
Απογραφόμαστε στον τόπο που ζούμε.
Όλοι μετράμε. 
Νεότερη Παλαιότερη