ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΣΕΕ ΑΠΟ Ο.Κ.Ε

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/1/22


ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΣΕΕ ΑΠΟ Ο.Κ.Ε


Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη μετατροπή της Ο.Κ.Ε από ένα θεσμό συνεννόησης και

διαλόγου, σ’  ένα ελεγχόμενο κομματικό παραμάγαζο, η ΓΣΕΕ  αποφάσισε την ανάκληση των εκπροσώπων της από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Σε σχετική επιστολή που απέστειλε η Συνομοσπονδία στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους και τα μέλη της ΟΚΕ, τονίζει ότι η απόφασή της έρχεται μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τη μη συμμόρφωση στις εγγυήσεις αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, από κρατικές και λοιπές παρεμβάσεις, που οφείλουν να διέπουν τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.


Ακολουθεί η σχετική επιστολή

Προς  Τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους & τα Μέλη της ΟΚΕ  Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα Θέμα: Ανάκληση των εκπροσώπων της ΓΣΕΕ από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). Σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της από 12.10.2021 Ολομέλειας της Διοίκησης και της από 17.12.2021 Εκτελεστικής της Επιτροπής της, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ): 1) ανακαλεί από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) τακτικών μελών και των δεκατεσσάρων (14) αναπληρωματικών μελών, τα οποία προτάθηκαν από τη Συνομοσπονδία και ορίσθηκαν ως εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ στη σύνθεση της δεύτερης ομάδας – ομάδα εργαζομένων της ΟΚΕ (άρθρο 3 παρ.4 Ν. 2232/1994, όπως ισχύει, ΦΕΚ 1051/ΥΟΔΔ/21.12.20) 2) δεν νομιμοποιεί επομένως την ιδιότητα του εκπροσώπου της στη διαδικασία εκλογής και την εκλογή του Αντιπροέδρου της ΟΚΕ. Επισημαίνουμε μάλιστα ότι, παρά την απαγόρευση ανανέωσης της θητείας των Αντιπροέδρων της ΟΚΕ, την παράνομη και παράτυπη εκλογή του Αντιπροέδρου όχι μόνο της δεύτερης, αλλά και της τρίτης ομάδας της ΟΚΕ (άρθρο 5 παρ.4 Ν. 2232/1994, όπως ισχύει) και 3) δεν θα συμμετέχει διά του Προέδρου της στο Συμβούλιο Προέδρων της ΟΚΕ (άρθρο 12 Ν. 2232/1994, όπως ισχύει). Η απόφαση της ΓΣΕΕ για την ανάκληση των εκπροσώπων της ελήφθη σε συνέχεια της απόφασης 990/2021 του Συμβουλίου της Επικρατείας και της μη συμμόρφωσης στις εγγυήσεις αμεροληψίας και ανεξαρτησίας από κρατικές και λοιπές παρεμβάσεις, που οφείλουν να διέπουν τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και συνακόλουθα τη δημοκρατική διασφάλιση της νόμιμης εκπροσώπησής της για την απρόσκοπτη εκπλήρωση της εκ του νόμου αποστολής της ως θεσμικού οργάνου διεξαγωγής κοινωνικού διαλόγου. Για τη ΓΣΕΕ Ο Πρόεδρος Ο αναπλ. Γεν. Γραμματέας Γιάννης Παναγόπουλος Θανάσης Δανούσης
Νεότερη Παλαιότερη