ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SECURITY ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Η ΓΣΕΕ βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων security στην Εθνική Τράπεζα οι

οποίοι αγωνιούν για το εργασιακό τους μέλλον.

Μετά την απόφαση της Διοίκησης της τράπεζας να αλλάξει τις εταιρείες, οι οποίες

ως εργολάβοι έχουν αναλάβει τη φύλαξη, αφήνει να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει

σε σημαντικές μειώσεις αποδοχών.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, δουλεύουν αδιαλείπτως εδώ και 13 χρόνια

εκτελώντας πλήθος εργασιών φύλαξης εγκαταστάσεων της τράπεζας αλλά και

υψηλόβαθμων στελεχών,  όπως και οι συνάδελφοί τους που έχουν μόνιμη

εργασιακή σχέση με την τράπεζα.

Είναι απαράδεκτο να εξαρτάται η εργασιακή κατάσταση των εργαζομένων από την

εναλλαγή των μεσαζόντων εργολάβων.

Η Εθνική Τράπεζα πρέπει να διασφαλίσει το σύνολο των θέσεων εργασίας των

security και σε καμία περίπτωση να μην προχωρήσει σε μειώσεις αποδοχών.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Νεότερη Παλαιότερη