Δηλώσεις έκανε ο δήμαρχος θερμού σχετικά με την αίτηση στη Β΄ Πρόσκληση για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)


Ο  Δήμαρχος θέρμου ανάφερε τα κάτωθι: 

"Ανάμεσα σε 82 από τους 86 δυνητικά δικαιούχους Δήμους υποβάλλαμε αίτηση στη Β΄ Πρόσκληση για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Πράσινου Ταμείου.

Το ύψος χρηματοδότησης της Πρότασης για τον δήμο ΘΕΡΜΟΥ ανέρχεται σε 29.760 ευρώ ενώ η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι τριετής, αρχής γενομένης της ημερομηνίας απόφασης ένταξης των προτάσεων από το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

#Συνεχίζουμε "

Σπύρος Κωνσταντάρας

Νεότερη Παλαιότερη