ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετικά με την ολοκλήρωση Διαβούλευσης του Α’ μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θέρμου

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(σχετικά με την ολοκλήρωση Διαβούλευσης του Α’ μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θέρμου)


Ολοκληρώθηκε η Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του

Δήμου Θέρμου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι

προσβάσιμο από όλους. Από τις 2/11 μέχρι τις 22/11, οι ενδιαφερόμενοι

πολίτες και επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη

διαμόρφωση της επόμενης γενιάς έργων του Δήμου μας, συμβάλλοντας με

τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους.

Στις 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα διαβούλευσης. Η ημερίδα

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά για προληπτικούς λόγους, δεδομένης της

επιδείνωσης της εικόνας της πανδημίας Covid-19. Η έναρξη της ημερίδας

πραγματοποιήθηκε με την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Νίκου Κωστακόπουλου, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και

πραγματοποίησε μια σύντομη ομιλία αναφορικά με την σημασία του

Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Δήμο. Έπειτα παρουσιάστηκε

συνοπτικά ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Θέρμου από τον κ. Βασίλη

Κασιώλα, εκπρόσωπο της Data Consultants, εταιρείας που υποστηρίζει το

Δήμο στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η ημερίδα

ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση.

Επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση του Β΄ μέρους του Επιχειρησιακού

Προγράμματος του Δήμου Θέρμου, δηλαδή του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

και Οικονομικού Προγραμματισμού των Υπηρεσιών του Δήμου, όπου θα

περιγράφεται η επόμενη γενιά έργων του Δήμου μας.

Θέρμο, 26-11-2021


Από τον Δήμο Θέρμου

Νεότερη Παλαιότερη